МГЕО "Наш дім - Манява" » » Мінприроди готує перше офіційне видання Зеленої книги України - 5 Грудня 2009

13.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Зелена книга — нова форма науково обґрунтованої охорони рослинних угруповань, яка запроваджує сучасний підхід до збереження біорізноманіття з акцентом на ценотичний аспект. Ідея створення Зеленої книги виникла в Україні, а у 1987 році було видано перше неофіційне її видання у вигляді монографії. У сучасній українській правовій базі щодо природної складової довкілля, статус Зеленої книги визначається Законом України «Про рослинний світ» (1999) та Положенням про Зелену книгу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1286. До Зеленої книги України занесені природні рослинні угруповання, визначені Переліком рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні, затвердженим наказом Мінприроди від 16.10.2009 № 545 (зареєстрований в Мін'юсті 4.11.09 за № 1024/17040). Видання Зеленої книги України є результатом багаторічної праці великого колективу науковців Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Координацію робіт здійснювало Мінприроди. До Зеленої книги України буде включено 160 статей, у яких подається відповідна інформація про 800 асоціацій рослинності України, серед яких є рідкісні (347), такі, що перебувають під загрозою зникнення (354) та типові (99). Статті згруповані відповідно до типів рослинності: лісова (72 статті, 308 асоціацій), чагарникова і чагарничкова рослинність Карпат і Криму (9 статей, 32 асоціації), трав'яна і чагарникова степова рослинність (25 статей, 222 асоціації), трав'яна і чагарничкова рослинність ксеротичного типу на відслоненнях та пісках (8 статей, 32 асоціації), лучна (6 статей, 20 асоціацій), болотна (11 статей, 39 асоціацій), галофітна (3 статті, 10 асоціацій), водна (26 статей, 137 асоціацій). Видання Зеленої книги України створить передумови для активізації наукових досліджень, подальшого вивчення історичних етапів розвитку рослинності та виявлення закономірностей її сучасного формування, дозволить вивчити динамічні тенденції рослинності, прогнозувати їх розвиток, сприятиме розбудові екомережі України, розширенню мережі природно-заповідного фонду та підвищенню її фітоценотичної репрезентативності, знайде своє застосування в екологічно зорієнтованій системі ведення лісового і сільського господарств. Зелена книга стане основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань не тільки забезпечить збереження відповідних ценозів, а й популяцій рідкісних видів рослин та екосистем. Видання Зеленої книги України стане значним внеском у забезпечення збереження природних рослинних угруповань — національного багатства України та вагомої складової гармонійного життя людини.


Коментарі (0)

Коментувати

Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /