МГЕО "Наш дім - Манява" » » ОГОЛОШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СМАРАГДОВОЮ МЕРЕЖЕЮ ЗАБОРОНЯЄ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ - 28 Квітня 2018

21.11.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Концепція Смарагдової мережі була створена в 1989 році на підставі запиту низки держав Центральної та Східної Європи, які приєдналися до Бернської конвенції1 і запропонували створити мережу «територій особливого природоохоронного інтересу» (ТОПЗ, англійською – Areas of Special Conservation Interest (ASCI).2 Це рішення затверджено Постійним комітетом Бернської конвенції̈ у 1989 році шляхом прийняття Рекомендацій̈ No16 Про Території особливого природоохоронного інтересу).

Смарагдова мережа України

Процес оголошення території Смарагдової мережі проілюстрований на рисунку та може бути описаний таким чином.

Українські науковці, за кооординації Мінприроди, збирають інформацію про види та оселища, створюють базу даних та розробляють Смарагдову мережу, яка має відповідати критеріям, визначеним у Рекомендації № 16 (1989 року) та іншим керівним принципам. Рада Європи та Постійний Комітет Бернської конвенції організовують серію міжнародних біогеографічних семінарів, з метою визначення достатності мережі для збереження видів та оселищ. Після проведення біогеографічних семінарів проектована мережа затверджується й , держава повинна запровадити заходи з управління такими територіями, звітування та моніторингу. Такі роботи зараз проводять у Міністерстві.

Повний перелік Смарагдової мережі України був затверджений 18.11.2016 року Постійним комітетом Бернської конвенції, який включає 271 територію3

На 37 зустрічі Постійного комітету Бернської конвенції, яка відбулася 5-8 грудня 2017 року було затверджено оновлений список ТОПЗ, у які увійшла 271 територія Смарагдової мережі України.4

Створення Смарагдової мережі на національному рівні є одним з основних інструментів Договірних Сторін виконання своїх зобов’язань перед міжнародної спільною, визначених Бернською конвенцією. А відповідно профільне міністерство, яке відповідає за виконання цієї угоди – Мінприроди – повинно розробити та затвердити перелік заходів яким чином зберегти ці території, як особливо цінні, та забезпечити дотримання їхнього статусу. Зокрема, для цього розробляється Закон України “Про смарагдову мережу”, з проектом якого можете ознайомитись за посиланням.

Визнання на міжнародному рівні – означає існування на національному рівні.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)5ратифікована Україною, а відповідно до ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Затвердження списку територій України, які увійшли до Смарагдової мережі свідчить проте, що вони і на національному рівні отримали статус територій особливого природоохоронного призначення.

Це підтверджується тим, що українське законодавство містить термін об’єкт смарагдової мережі. Постанова КМУ “Порядок розроблення плану управління річковим басейном”6 дає таке визначення об’єктів Смарагдової мережі – це спеціальні території для збереження біологічного різноманіття, створені (визначені) відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції). Відповідно до цього порядку об’єкти Смарагдової мережі є територіями, які підлягають охороні, та їх картуванню.

До територій Смарагдової мережі входить територія Східного Свидовця та Полонина Боржава, які зараз активно намагаються використовувати для містобудівних потреб.

Оскільки Смарагдова мережа – це мережа природоохоронних територій, метою якої є збереження дикої флори і фауни та їхніх природних середовищ існування в Європі, то логічно, що використання цих територій для містобудівних потреб є не можливим, оскільки не відповідає меті їх створення.

1Бернськаконвенція, Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

2Була запропонована назваEmeraldnetwork, яка українською мовою звучить як Смарагдова мережа.

3https://rm.coe.int/16807469 01

4https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-novembre-2017-/168076d59f

5http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_032

6http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF


Коментарі (0)

Коментувати

Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /