МГЕО "Наш дім - Манява" » » Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ландшафти" - 24 Лютого 2012

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Закон спрямований на забезпечення охорони, регулювання та планування ландшафтів з метою їх збереження та невиснажливого використання для задоволення екологічних, культурних, оздоровчих, економічних та інших потреб суспільства.

Згідно із документом, головними цілями регулювання ландшафтами є:

- забезпечення збалансованого та комплексного управління користуванням ландшафтів з врахуванням місцевих природних, культурних, історичних та археологічних особливостей та цінностей ландшафтів;

- збереження різноманітності ландшафтів, природної, культурної, історичної та археологічної спадщини, враховуючи економічні і соціальні потреби суспільства, а також принципи сталого розвитку;

- створення умов для сталого функціонування ландшафтів та їх компонентів, збереження взаємозв"язків між ними, забезпечення цілісності їх екосистемних функцій;

- впровадження екологічної політики у сфері охорони та регулювання ландшафтами в галузеву політику (сільське господарство, лісове господарство, водне господарство, промисловість, енергетика, транспорт, містобудування тощо), забезпечення екологічної безпеки тощо.

Державне управління у сфері регулювання ландшафтами здійснюватимуть Кабінет Міністрів, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань земельних ресурсів, з питань лісового господарства, з питань регіонального розвитку і будівництва, їх територіальні органи і спеціальні підрозділи, а також спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, з питань аграрної політики, місцеві державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у межах повноважень, визначених законодавством України.

Система заходів у сфері охорони та регулювання ландшафтами передбачає комплекс планувальних, організаційних, правових, господарських, науково-технічних та інших заходів, які виконуються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і включає:

- систему державного моніторингу ландшафтів (класифікацію, ідентифікацію, державний облік ландшафтів;встановлення меж і розмірів ландшафтів;ландшафтне планування з визначенням цілей якостей ландшафтів);

- охорону ландшафтів;

- фінансове забезпечення заходів, пов"язаних з охороною та збереженням ландшафтів;

- виховання і освіту;

- інформаційне забезпечення.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5198.


Коментарі (0)

Коментувати

Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /