МГЕО "Наш дім - Манява" » » Знову про Карпати вустами влади - 13 Жовтня 2012

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту ратифікувати Протокол про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. На засіданні комітету зазначалося, що Протокол є складовою частиною зазначеної Конвенції, разом з якою забезпечує подальше посилення та ефективність заходів щодо збереження, відтворення та сталого використання лісів Карпатського регіону. Зокрема, у ньому передбачено підтримку або збільшення лісового покриву, забезпечення продуктивних функцій лісів та їхньої ролі в розвитку сільської місцевості, сприяння раціональному використанню деревини як екологічно безпечного та відновлювального матеріалу тощо. Ратифікація Протоколу, вважають народні депутати, підтвердить позицію України щодо підтримки міжнародних зусиль у вирішенні завдань забезпечення сталого лісокористування та її бажання брати активну участь у цьому співробітництві. Крім того, імплементація положень Протоколу в законодавче поле України сприятиме посиленню соціальних, екологічних та економічних функцій лісів, успішному соціально-економічному розвитку Карпатського регіону. Присутність наших підприємств на світовому ринку космічних послуг розшириться Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013—2017 роки». На засіданні комітету зазначалося, що забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні є важливим чинником для вирішення стратегічних завдань держави, забезпечення її інтересів у сфері безпеки та оборони, природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам тощо. Програма спрямована на підвищення ефективності використання космічного потенціалу. Зокрема, вирішує актуальні завдання соціально-економічного, екологічного, культурного, такого як, на приклад, став відкритий для вінничан Вінницький аквапарк, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства та захищає геополітичні інтереси держави. Досягнення цієї мети передбачається здійснити шляхом удосконалення механізму надання державної підтримки та забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності в результаті: задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, а також супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг. Крім того, розширюється присутність вітчизняних підприємств на світовому ринку космічних послуг, прискорюються темпи розвитку ракетно-космічної техніки та підвищується її конкурентоспроможність, поглиблюється міжнародне співробітництво. У Програмі визначено шляхи і засоби розв’язання проблеми, наведено перелік завдань і заходів із визначенням виконавців, строків виконання, обсягів та джерел фінансування, а також зафіксовано основні очікувані результати її реалізації. Зокрема, законопроект забезпечить: розвиток космічних технологій та їх інтеграцію до реального сектору економіки і сфери національної безпеки та оборони; розвиток космічних систем телекомунікації та навігації; проведення наукових космічних досліджень тощо.


Коментарі (0)

Коментувати

Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /