МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

Зсуви в зоні вічної мерзлоти викликають різке зростання викидів парникових газів

05.06.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Зміна клімату / Добавив: manyava

На думку вчених, потепління клімату, якому в тому числі сприяє накопичення в атмосфері вуглекислого газу, і частота виникнення зсувів взаємопов'язані


Детальніше

Посадка дерев не сповільнить темпи зростання температури на планеті

05.06.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Зміна клімату / Добавив: manyava

Ніщо, навіть створення величезних плантацій дерев, призначених для поглинання вуглекислого газу, не може стати життєздатною альтернативою радикального скорочення викидів парникових газів. Людство не зможе вирішити свою проблему за допомогою посадки дерев - вони не зможуть поглинати постійно зростаючу кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу.


Детальніше

Перелік екологічно небезпечних об’єктів Івано-Франківської області

28.05.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Перелік екологічно небезпечних об’єктів Івано-франківської області 


Детальніше

Основні екологічні проблеми Івано-Франківської області у 2016 році

28.05.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

Основні екологічні проблеми Івано-Франківської області 


Детальніше

Регіональний стан довкілля Європи

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

Регіональний стан  довкілля  Європи


Детальніше

Світові регіональні екологічні проблеми

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

Світові регіональні екологічні проблеми


Детальніше

Екологічні проблеми міст та урбанізованих зон України

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

Чисельність міського населення безперервно зростає. 


Детальніше

Регіональні екологічні проблеми антропогенного впливу на стан довкілля

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

Важливими проблемами регіонального рівня є, зокрема, стан малих річок та збереження біорізноманіття. Розглянемо, як приклад, стан зазначе-них питань в Україні.


Детальніше

Регіональні аспекти екологічного стану територій адміністративних областей України

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

1. Сучасні тенденції розвитку народного господарства
2. Екологічний стан територій адміністративних областей
 


Детальніше

Специфіка екологічних проблем території України

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

1.Причини змін екосистем України. 
2. Соціальні й екологічні проблеми регіонів України. 
 


Детальніше

Поняття «регіональні екологічні проблеми»

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Регіональні екологічні проблеми / Добавив: manyava

1.    Вступ. Екологічні  проблеми території України. 
2.    Предмет і завдання регіональних екологічних проблем, екосистеми, як об’єкт дослідження регіональних екологічних проблем, методи дослідження. 
3.    Класифікація екологічних проблем по різними  критеріями. 
4.    Види антропогенного впливу на природу. 
 


Детальніше

Як глобальне потепління вплине на здоров'я людства – прогноз учених

12.03.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Зміна клімату / Добавив: manyava

Доки ви ще не встигли надто порадіти ранній весні: виявляється, не така вона й корисна. Про те, як тепло та глобальне потепління впливають на наше здоров'я, знають учені.
Проблеми з серцем, астма та алергія, зростання рівня суїцидів – на все це може впливати погода. Про це пише The Huffington Post.


Детальніше

Предмет сучасної екології, її структура та головні завдання

01.12.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологія у ветеринарній медицині / Добавив: manyava

Слово  “екологія”  походить  від  грецьких  слів  oikos  –  дім, помешкання,  місце  перебування,  та  logos  –  наука.


Детальніше

Краса та сила: як у Норвегії альтернативну енергію роблять естетичною?

22.10.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Нетрадиційні джерела енергії / Добавив: manyava

На краю лісу на півночі Норвегії видає глухий гул незвично приваблива гідроелектростанція. Øvre Forsland — великий стрибок вперед від незграбних електростанцій, що служили нам досі. Вона більше схожа на елегантний будинок з телевізійного шоу.


Детальніше

Загальна характеристика військово-промислового комплексу

04.09.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Військова екологія / Добавив: manyava

Військово-промисловий комплекс (ВПК) є одним з основних природокористува-чів,  вплив  яких  на  природне  середовище  виявляє  великий  руйнівний  потенціал
На навколишньому середовищі діяльність ВПК негативно позначається не тільки 
під час війни, але і у мирний період [1 - 3]. 


Детальніше

БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

04.09.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Управління екологічними проблемами передбачає наявність чітких уявлень щодо: 
- сучасного стану навколишнього середовища території і майданчика (траси) будівництва/місцезнаходження об’єкту та його стійкості;
- існуючих екологічних, соціальних і техногенних факторів впливів;
- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів планованої/здійснюваної діяльності на навколишнє середовище;
- масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
Лише максимально повне володіння переліченими інформаційними блоками дозволяє здійснювати прогнози змін стану навколишнього середовища, визначати комплекс необхідних заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів діяльності на довкілля і, зрештою, визначати прийнятність очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище.

 


Детальніше

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Тривалий економічний розвиток будь-якої країни, що ґрунтується на інтенсивній природних ресурсів, окрім безсумнівних переваг, має й суттєві негативні наслідки, зокрема в частині що стосується експлуатації надр це: а) поступове  виснаження надр з погіршенням гірничо-геологічних умов розробки родовищ і спадом конкурентоспроможності мінеральної сировини на світовому ринку; б) формування  структури економіки з переважанням ресурсномістких і енергоємних важких галузей виробництва; в) накопичення масштабних негативних екологічних наслідків довготривалого, а частіше практично незворотного характеру 


Детальніше

Основні напрями екологічної політики

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

В загальному випадку найчастіше виділяють чотири основних напрями екологічної політики:


Детальніше

Становлення екологічної політики

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Єдність економічних та екологічних інтересів суспільства є об’єктивною оскільки їх головною метою є добробут людей, однак часто не очевидною -  "Екологія і нині розглядається як альтернатива економіці, як чинник гальмування соціально-економічного розвитку. 


Детальніше

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК. КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Господарська діяльність людства набула планетарного розмаху і виробничі процеси зрівнялись за інтенсивністю з природними. 


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /