МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Продаж земель державної та комунальної власності

Продаж земель державної та комунальної власності

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

       

Статтею 124 Земельного кодексу України (в редакції 2002 року) було передбачено, що передача земельних ділянок в оренду за рахунок земель державної або комунальної власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Однак, при прийнятті Закону України  «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.07 №107-IV також внесено зміни й до Земельного кодексу України, щодо надання земельних ділянок в оренду.

Відповідно до статті 124 Земельного кодексу України (із змінами) набуття права оренди земельних ділянок здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

На сьогоднішній день проведення земельних аукціонів та надання земельних ділянок на умовах оренди визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів», якою затверджено Порядок проведення земельних аукціонів.

Даним Порядком визначено, що:

замовник - орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів або державний виконавець, який здійснює продаж земельної ділянки відповідно до рішення суду;

  організатор - особа, яка здійснює підготовку лота до аукціону. Для земельних ділянок державної власності організатором є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його територіальний орган. Для земельних ділянок комунальної власності рішенням відповідної ради може бути визначено іншого організатора;

виконавець - юридична особа, що має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором аукціону договір на проведення продажу об'єкта торгів на аукціоні;

лот - об'єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на аукціоні;

переможець - особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну.

Підготовка лотів до продажу на аукціоні триває не більш як три місяці та включає:

1) формування і затвердження замовником переліку земельних ділянок для їх продажу або продажу права на їх оренду на аукціоні та передачу його організаторові;

 - оприлюднення замовником відповідних оголошень про виставлення земельних ділянок (права на їх оренду) на аукціоні шляхом:

опублікування повідомлень про такі земельні ділянки в загальнодержавних офіційних друкованих засобах масової інформації із сферою розповсюдження у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у межах якої розташована земельна ділянка, що виставлена на аукціоні, та на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, номера телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію;

 - розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів;

2) забезпечення організатором аукціону:

 - складення проекту землеустрою у разі його відсутності;

 - визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка (якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені);

 - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (права на їх оренду) та встановлення стартової ціни з урахуванням ринкової вартості, що склалася у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Експертна грошова оцінка лота проводиться відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р. N 42, ст. 1941). Стартова ціна земельних ділянок (права на її оренду) державної та комунальної власності не може бути меншою від ціни, встановленої за результатами експертної грошової оцінки;

 - виготовлення в установленому порядку технічного паспорта земельної ділянки;

 - складення разом із замовником проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на її оренду);

 - визначення наявних та можливих обмежень чи обтяжень прав на земельні ділянки, варіантів видів використання ділянок відповідно до проектів землеустрою (в тому числі функціонального) та погодження їх із замовником;

 - визначення на конкурентних засадах виконавця та укладення з ним договору на проведення аукціону;

 - передачу відповідних матеріалів виконавцю.

Організатор здійснює формування лота для аукціону з урахуванням цільового призначення земельної ділянки відповідно до вимог проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (планів земельно-господарського устрою населених пунктів), генерального плану населеного пункту, земельно-кадастрової та містобудівної документації.

Умови продажу, оголошені перед проведенням аукціону, при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки зміні не підлягають.

Замовник аукціону має право відмовитися від його проведення не пізніше, ніж за десять днів до його початку з обов'язковим негайним розміщенням в друкованих засобах масової інформації, у яких публікувалось оголошення про проведення аукціону, офіційного повідомлення про його скасування із зазначенням причини.

  Повідомлення про скасування аукціону негайно надсилається виконавцю, який не пізніше ніж наступного дня після прийняття рішення про скасування аукціону надсилає повідомлення усім учасникам, які подали заяви про участь у ньому.

 У разі скасування аукціону виконавець повертає учасникам реєстраційні та гарантійні внески, сплачені ними у зв'язку з поданням заяв про участь в аукціоні, не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.

Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.

Також при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.07 № 107-VI внесено зміни до статті 21 Закону України «Про оренду землі», в якій зазначено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку та не може перевищувати  12 відсотків їх нормативної грошової оцінки.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /