МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

Аналіз виконання положень, що стосується охорони навколишнього природного середовища Урядом України.

02.06.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Аналіз виконання положень, що стосується охорони навколишнього природного середовища Урядом України.


Детальніше

Механізми участі громадськості у реалізації екологічної політики.

02.06.2008 / Коментарів: 1 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Механізми участі громадськості у реалізації екологічної політики.


Детальніше

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони довкілля.

02.06.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони довкілля.


Детальніше

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2010 року

04.06.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2010 року (далі ─ Програма) розроблена відповідно до Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.


Детальніше

Стандарти екологічної безпеки, що діють в Україні. Частина І

26.06.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

В таблиці наведено стандарти екологічної безпеки, що діють в Україні.


Детальніше

Стандарти екологічної безпеки, що діють в Україні. Частина ІІ

26.06.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

В таблиці наведено стандарти екологічної безпеки, що діють в Україні.


Детальніше

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

02.07.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про забезпечення умов для більш

широкої участі громадськості у

формуванні та реалізації державної політики

 


Детальніше

Механізми участі громадськості у плануванні та реалізації екологічної політики на місцевому рівні

21.07.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Важливим напрямком реалізації екологічної політики та вирішення місцевих екологічних проблем полягає у впровадженні дієвих механізмів екологічної політики в органах місцевого самоврядування.

В Україні національну екологічну політику окреслено в “Основних напрямах державної політики України у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затвердженої постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР.


Детальніше

Як правильно ходити на полювання?

13.08.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

             На підставі Закону України «Про мисливське господарство та полювання» Державним комітетом лісового господарства України було видано наказ № 138 від 18 червня 2008 року «Про проведення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2008/2009 року».


Детальніше

Поняття права власності на природні ресурси та його особливості

05.09.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Власність — категорія економічна, через яку проявляється характер зв'язку суспільних систем, колективних груп, ок­ремих індивідів з об'єктами матеріального світу і результатів матеріального виробництва, його предметами і речами. Ця категорія визначає порядок розподілення об'єктів матеріаль­ного світу, порядок їх присвоєння, визнання «своїми» для одних і «чужими» для інших суб'єктів суспільних відносин. Вона є визначальною у відносинах, оскільки через характер привласнення — матеріальну, економічну сторону прояв­ляється їх соціальна сторона — взаємодія і взаємовідносини між суб'єктами. Саме з метою врегулювання останніх будь-які відносини закріплюються за допомогою норм права. І тоді власність у правовому розумінні набуває форми права власності.


Детальніше

Форми власності на природні ресурси

05.09.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

 В юридичній науці термін «право власності» вживається в двох значеннях: об'єктивному і суб'єктивному.


Детальніше

Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси

05.09.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Реалізація права власності на природні ресурси здійснюється через правовідносини, які виникають між власником та інши­ми особами. Структура будь-якого правовідношення вклю­чає в себе об'єкт, суб'єкт правовідношення і зміст право-відношення. Ці категорії присутні і в правовідносинах з при­воду реалізації права власності на природні ресурси.


Детальніше

Зміст права власності на природні ресурси

05.09.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Зміст права власності на природні ресурси є сукупність трьох головних правомочностей щодо них: права володіння, права користування і права розпорядження. Вказані правомочності виникають у власника разом з набуттям права власності на природні ресурси і в сукупності можуть належати лише власникові. Наприклад, орендар земельної ділянки має право на її використання відповідно до цільового призначення, але не має права на передачу її у власність іншому власникові.


Детальніше

Забезпечення права власності на природні ресурси

05.09.2008 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Реалізація права власності забезпечується, з одного боку, волевиявленням громадян, з іншого нормотворчою, уп­равлінською та правозахисною функцією держави як гаран­та прав і свобод її громадян.


Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 220/2009 «Про біологічну безпеку України»

08.04.2009 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 220/2009

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України»

 

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

6 квітня 2009 року


Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 221/2009 «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунк

08.04.2009 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 221/2009

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

6 квітня 2009 року


Детальніше

Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

01.05.2009 / Коментарів: 1 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

         Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища – є забезпечення виконання норм і вимог, які обмежують шкідливий вплив забруднюючих речовин на навколишнє середовище, раціональне використання природних ресурсів та відновлення й відтворення.


Детальніше

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 611/2009 Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні

18.08.2009 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

З метою поліпшення умов реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдосконалення управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду постановляю:


Детальніше

Інформація про Червону книгу України

29.08.2009 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

Відповідно до статей 14, 16 Закону України „Про Червону книгу України”, рішень Національної комісії з питань Червоної книги України (від 18.12.2007 протокол № 7, від 24.04.2009 протокол № 13) та з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, рослин та грибів Департаментом біотичних ресурсів та екомережі Мінприроди підготовлено накази Мінприроди про затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України.


Детальніше

Державна екологічна експертиза

01.08.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічне законодавство України / Добавив: manyava

      На підставі ст. 14 Закону України "Про екологічну експертизу" об'єктами державної екологічної експертизи являються інвестиційні проекти, ТЕО і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств, документація по перепрофілюванню діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, а також документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів та речовин.


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /