МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Аналітична довідка за 3 квартал 2010 року

Аналітична довідка за 3 квартал 2010 року

20.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість


1.1. Якість води водних об’єктів Івано-Франківської області
   
У ІІІ кварталі 2010 року лабораторіями облводгоспу та Державної  екологічної інспекції здійснювався контроль якості поверхневих вод з  періодичністю відбору проб 1 раз у квартал, а у місцях інтенсивного  використання вод для питних потреб населення (2 створи)' щомісячно.  
   Аналіз якості поверхневих вод суші в області здійснювався за басейновим принципом у відповідності до наступних головних річкових басейнів: басейни  
річок Дністер та Дунай.  
                                                        Басейн р. Дністер  
     У ІІІ кварталі 2010 року для головних річкових басейнів вміст завислих  речовин незначною мірою перевищував значення як ГДК рибогосподарського  
призначення так і ГДК господарсько-питного використання (далі ГДКрг, ГДКгп).      Особливо високий вміст завислих речовин відмічено у річках басейну Дністер, а  саме у воді річок Дністер, Сівка, Лімниця, Саджава. Найвищий вміст завислих  речовин спостерігався у воді р. Дністер – 185 мг/л.  
      Вміст розчиненого кисню у всіх річках басейну в цілому був у межах норми.  Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних  сполук, практично у всіх річках не перевищував нормативи за виключенням р.  Саджава, м. Долина, де спостерігалось його найбільше перевищення. Максимальні значення цього показника, які перевищували нормативи як для  водойм рибогосподарського призначення, так і для водойм господарсько-питного використання, були відмічені: у воді р. Саджава, м. Долина – 149 мгО2/л.  
   Високе значення показника БСК5 у воді зазначеної річки свідчить про  надходження до них забруднених стічних вод ТзОВ "Уніплит” с'ще. Вигода.              Значення показника ХСК, який характеризує загальний вміст розчинених  органічних речовин у воді водних об'єктів, в цілому за звітний період у більшості  річках басейну знаходився у межах норми, або незначною мірою її перевищував.   Найвищі значення ХСК за звітний період відмічені: у воді р. Саджава, м.  Долина ' 565 мгО2/л , що в 37,6 разів вище ГДК. Високі значення показника ХСК можуть свідчити про значне забруднення  води р. Саджава стічними водами.  
    У ІІІ кварталі 2010р. значення водневого показника (рН) води всіх річок  басейну були в межах норми.  Середні значення суми іонів (мінералізації) та вміст сульфатних іонів у воді  всіх річках басейну були у межах норми.  Аналіз вмісту компонентів сольового складу води у річках показав, що в  цілому їх концентрації були в межах нормативів. Середні концентрації сполук азоту у річках області не перевищували значень  ГДК. Максимальна концентрація нітритів була зафіксована у воді р. Саджава в м.  Долина – 0,75 мг/л , що могло бути наслідком антропогенного забруднення води  цієї річки сполуками азоту.  
     Максимальні концентрації амонію солевого, які перевищували значення  ГДКрг, спостерігались: у воді р. Саджава, м. Долина – 7,9 мг/л. Перевищення ГДКрг амонію солевого у водах р. Саджава може бути  пов'язано із їх забрудненням органічними речовинами. Максимальне значення нітратів було відмічено у воді р. Саджава – 11 мг/л,  
що менше норми.  Вміст фосфатних іонів у річках області у ІІІ кварталі знаходився у межах  норми. Максимальний вміст фосфатних іонів відмічено у водах р. Саджава, м.  Долина – 3,6 мг/л, що перевищував ГДК для водойм рибогосподарського  
призначення, що свідчить про забруднення річки сполуками фосфору.  Аналіз даних спостережень за вмістом нафтопродуктів показав, що у ІІІ  кварталі 2010 року в усіх річках басейну Дністер концентрації нафтопродуктів не  перевищували ГДК для водойм рибогосподарського призначення. У ІІІ кварталі 2010року середні концентрації СПАР у річках басейну р. Дністер знаходились у межах норми для водойм рибогосподарського призначення. Максимальні концентрації СПАР спостерігалось у воді р. Саджава  0,16 мг/л, що свідчить про її забруднення.  
       Аналіз даних спостережень за вмістом заліза свідчить про те, що на всіх річках басейну у звітному періоді концентрації заліза перевищували ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Максимальни вміст заліза загального, який перевищував норматив і для водойм рибогосподарського призначення, і для господарсько-питного використання, спостерігався у воді р. Саджава м.Долина 4,2 мг/л. Високий вміст заліза загального у воді зазначеної річки був спричинений  
переважно природними факторами. Оскільки важкі метали та феноли відносяться до показників токсичного забруднення поверхневих вод, їх ГДК для водних об'єктів різного призначення  суттєво різняться.  
     Аналіз даних спостережень за вмістом міді у річках басейну показав, що за  звітний період її середні концентрації були значно нижчими за ГДК для водойм  господарсько-питного використання і для водойм рибогосподарського  призначення. Аналіз даних спостережень за вмістом хрому не виявив перевищення значення його середніх концентрацій нормативу для водойм рибогосподарського призначення практично у всіх річках області. Аналіз даних спостережень за вмістом фенолів у поверхневих водах басейну показав, що ця небезпечна забруднююча речовина не спостерігалась у водах річок басейну р.Дністер.  
                                               
Басейн р. Дунай  
     Якість води в ріці Прут та в її притоках на території області у ІІІ кварталі  характеризується показниками, які майже не перевищували граничнодопустимі  концентрації.  Аналіз даних спостережень за вмістом завислих речовин показав, що у  створі м. Коломия цей показник значно перевищував ГДК. Висновок  
      У ІІІ кварталі 2010 року найбільш високе забруднення спостерігалось за  вмістом: завислі речовини – 185 мг/л у воді р. Дністер; БСК –149 мгО /л; ХСК 565 мгО2/л, амоній солевий '7,9 мг/л, залізо загальне '4,2 мг/л, СПАР '0,16мг/л у  воді р. Саджава, м. Долина. Високе значення показників гідрохімічних вимірювань проб у воді річки  Саджава свідчить про надходження забруднених стічних вод від ТзОВ "Уніплит”  с'ще. Вигода.  
                                                                2. Відходи  
  2.1. Державний контроль  
    За ІІІ квартал 2010 року проведено 37 перевірок дотримання вимог  природоохоронного законодавства щодо поводження з відходами.  
    За результатами перевірок складено 53 протоколів та притягнуто до  адміністративної відповідальності 53 особи на загальну суму 4584 грн. Перевірки  
проводились суб’єктів господарювання на території Яремчанської міської ради,  
Коломийського, Верховинського, Долинського, Надвірнянського та Богородчанського районів.  
   
          2.2. Поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин  
      В області на 01.10.2010р. знаходиться 192,53 т заборонених і непридатних  для використання у сільському господарстві препаратів захисту рослин, з них:  
170,68 т – затарено та підготовлено до вивозки ТзОВ «Динамо», 21,85 т  
(Калуський і Долинський райони, Болехівська міська рада) – не затарено.  
  Умови зберігання більшості пестицидів не відповідають діючим екологічним та санітарним нормам.  Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /