МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Ознаки та їх класифікація

Ознаки та їх класифікація

13.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Кожна одиниця сукупності наділена певними властивостями. Певні властивості кожної одиниці статистичної сукупності прийнято називати ознаками. Наприклад, можна розглянути статистичну сукупність підприємств певного регіону або галузі. їх можна характеризувати за кількістю років неперервної роботи, за потужністю основного обладнання, за числом робочого персоналу, за площею будівель, за розміром твердих відходів, за об'ємом викидів у атмосферу та ін. Кожну з цих характеристик називають загальним словом ознака.
За характером вираження ознаки поділяють на описові та кількісні.
Описові ознаки — виражаються словом.
Кількісні ознаки — виражаються числом. Наприклад, кількість об' єктів забруднення довкілля по регіонах України.
Первинні ознаки — це абсолютні величини, що характеризують ознаки і можуть бути здобуті вимірюванням, рахуванням, зважуванням та ін. Наприклад, концентрації викидів в атмосферу за об' єктами забруднення.
Вторинні ознаки — дістають через розрахунки з використанням первинних ознак. Вторинні ознаки являють собою співвідношення первинних ознак. Наприклад, якщо чисельність дітей, які народилися в Україні протягом певного періоду, поділити на чисельність жінок і помножити на 10 000, то матимемо чисельність народжуваних дітей на 10 000 жінок. Слід пам'ятати, що вторинні ознаки в жодному разі не є другорядними.
Стосовно об' єкта, що вивчається, ознаки ділять на прямі і непрямі.
Прямі ознаки — це властивості об'єкта, що вивчається.
Непрямі ознаки — це властивості не самого об'єкта, а інших сукупностей, що належать цьому об' єкту.
За характером варіації ознаки поділяються на альтернативні, дискретні і неперервні.
Альтернативні ознаки — це ознаки, які можуть набувати лише двох протилежних за змістом значень. Наприклад, у викладача статистики є навички користувача ПЕОМ. Альтернативна ознака — викладач статистики не має таких навичок. Другий приклад: ознака — студент склав іспит, а альтернативна ознака — не склав.
Дискретні ознаки — це кількісні ознаки, що можуть набувати лише окремих значень, які можна перелічити (пронумерувати). Наприклад, число студентів групи, які склали іспит зі статистики на відмінно, число підприємств Києва, що в 2007 р. пройшли екологічний аудит.
Неперервні ознаки — це кількісні ознаки, можливі значення яких безперервно заповнюють деякий проміжок і їх не можна перелічити. Прикладом може бути концентрація забруднювальних речовин, вага або зріст людини, площа земель, що відведена під захоронення небезпечних відходів, та ін.
За часовою характеристикою ознаки діляться на моменті та інтервальні.
Моменті ознаки — це кількісні ознаки, які характеризують явища у певні моменти часу, визначені завчасно згідно з планом статистичних спостережень. Наприклад, чисельність населення України на кінець кожного року, інвестиції підприємства в енергозбережувальні технології на кінець певного періоду та ін.
Інтервальні ознаки — це кількісні ознаки, які характеризують результати зміни явищ, процесів за деякий період часу: рік, місяць, добу. Наприклад, кількість новонароджених дітей протягом кожного року, норми ГДВ для підприємства за рік та ін.
Моменті ознаки мають розмірність ознаки, яка вивчається. Інтервальні ознаки мають розмірність ознаки, яку вивчають за певний час.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /