МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Предмет і метод статистики

Предмет і метод статистики

12.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Світ, що оточує нас, наповнений інформацією, яка стає частиною дійсності та нашої свідомості. Без адекватних технологій аналізу даних людина виявляється безпорадною в жорстокому інформаційному середовищі, не маючи можливості правильного прийняття рішення. Саме статистика дає змогу компактно описати дані, зрозуміти їх структуру, провести класифікацію, побачити закономірності в хаосі випадкових явищ. Як не дивно, але навіть найпростіші методи аналізу даних допомагають суттєво прояснити складну ситуацію, яка спочатку вражає нагромадженням цифр.
Так що ж таке статистика?
Термін «статистика» походить від латинського слова «status», що означає «визначений стан речей». У сучасному розумінні термін «статистика» має декілька значень:
> під статистикою розуміють практичну діяльність статистичних установ, які збирають й обробляють інформацію про різні явища і процеси, у тому числі і в навколишньому середовищі;
> під статистикою розуміють також сукупність показників, що характеризують певні статистичні сукупності з різних галузей знань. Нас при цьому цікавлять знання екологічного напряму. Наприклад, відомості про викиди шкідливих речовин в атмосферу;
> під статистикою розуміють окрему галузь науки, яка має свій предмет і метод дослідження.
Між статистичною наукою і практикою існує тісний зв'язок і залежність. Статистична наука використовує дані практики, узагальнює їх і розробляє методи проведення статистичних досліджень. Таким чином виникають специфічні методи, що застосовуються для аналізу статистичних даних у різних галузях науки: екології, кліматології, геології, біології тощо. Своєю чергою, в практичній діяльності застосовуються теоретичні положення статистичної науки з урахуванням специфіки об'єкта дослідження.
Статистика в Україні
Функції, права й обов'язки державної статистики України регламентуються Законом України «Про державну статистику». Цей Закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності задля отримання всебічної й об' єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної й екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства. Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.
Розділи і галузі статистики в Україні за даними Держкомстату розподіляються таким чином:
• макроекономічна статистика;
• статистика виробництва;
• міжгалузева статистика підприємств;
• статистика послуг;
• статистика сільського господарства та навколишнього середовища;
• статистика торгівлі;
• статистика праці;
• статистика населення;
• статистика цін.
Для координації діяльності статистичних служб країн-членів СНД у 1992 р. було створено Статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав. Він виконує функції з координації діяльності статистичних органів цих країн, забезпечує формування зведених статистичних даних, необхідних для взаємодії держав-членів СНД у політичній, соціально-економічній та екологічній сферах.

Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /