МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Системи управління базами даних (СУБД) Стадії розвитку

Системи управління базами даних (СУБД) Стадії розвитку

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Історія обчислювальних машин може бути зображена як розвиток двох основних напрямів їх застосування:
— складні математичні обчислення;
— автоматизовані інформаційні системи.
Під інформаційною системою розуміють програмний комплекс із такими функціями: надійне збереження інформації, забезпечення користувачів зручним інтерфейсом, перетворення та пошук потрібної інформації.
На початку 70-х років минулого століття було розроблено новий тип програмного забезпечення — систему управління базами даних (СУБД) — що дало змогу структуризувати, систематизувати й організувати дані для збереження та комп'ютерної обробки. База даних при цьому визначається як уніфікована множина даних, що може одночасно використовуватися кількома задачами в межах об'єднаної автоматизованої інформаційної системи.
Головне завдання СУБД полягає у централізованому управлінні базою даних в інтересах усіх користувачів.
Покоління СУБД:
1-ше покоління: не реляційна модель з нерозвинутими стандартами інтерфейсу.
2-ге покоління: реляційна модель даних (введена Е. Кодом) із розвинутою мовою запитів SQL. Недоліками цієї моделі є неможливість обробки даних складної структури (тексти, просторові дані тощо).
3-тє покоління: управління не даними, а об'єктами та правилами.
Основні функції СУБ:
— управління даними в зовнішній пам'яті;
— управління буферами оперативної пам'яті;
— управління транзакціями (під транзакцією розуміють послідовність операцій над базою даних, які розглядаються СУБД як одне ціле. Поняття транзакції необхідне для підтримки логічної цілісності бази даних. За таких умов кожен із користувачів бази даних працює як єдиний користувач);
— обновлення бази даних після мультифункцій;
— підтримка СУБД-мов.
Архітектура СУБД
Побудову бази даних слід починати з аналізу предметної області та відповідних вимог користувачів. Ця стадія, як правило, виконується спеціалістами (групою спеціалістів), яких називають адміністраторами бази даних. Результатом їх роботи є інформаційно-логічна (інфологічна) модель даних, зображена у вигляді графіків, математичних формул, таблиць та інших, притаманних моделям, засобів. Наступний крок — заповнення інфологічної моделі конкретними даними засобами мови баз даних. У результаті отримуємо дата-логічну модель даних. Останнім кроком є запис даних на зовнішніх носіях пам'яті — створення фізичної моделі даних.
Трирівнева архітектура дає змогу забезпечити незалежність збережених даних від програм, що використовують ці дані. Адміністратор має можливість перезаписати дані на інші носії інформації або реорганізувати фізичну структуру даних (змінити лише фізичну модель), додати нових користувачів, доповнити дата-логічну модель. Усі ці зміни будуть невидимими для користувачів, що працюють в даний момент з базою даних. Таким чином, незалежність даних забезпечує можливість розвитку бази даних без порушень наявних структур.
Особливості Microsoft ACCESS
MS ACCESS має новий формат збереження даних. Єдина уніфікована структура включає всі структурні елементи — таблиці, запити, програмні модулі мовою Access Basic. Стандартне розширення файлів — MDB (Microsoft Data Base).
Моделі організації даних
Модель даних — це множина принципів, що визначають логічну структуру даних у базі. Існує три головні типи моделей даних в теорії СУБД: ієрархічна, мережева, реляційна.
Базою для ієрархічних та мережевих моделей є множина понять: атрибути, агрегати і записи.
Атрибут — це найменша поіменована структурна одиниця даних. Поіменовану множину атрибутів називають агрегатом.
Запис — це складний агрегат, який не є частиною інших агрегатів.
Ієрархічною моделлю називають структуру даних, у якій кожен елемент
До переваг ієрархічної і мережевої моделі належать компактність та висока швидкість доступу, а до недоліків — залежність від конкретних даних.
У реляційних моделях (або моделях Кодда) об'єкти і відношення зображуються у вигляді таблиць. Стовпці таблиць називають полями, а рядки — записами. В реляційній базі даних у кожній таблиці має бути ключовий елемент — поле або сукупність полів, що однозначно визначають кожен рядок таблиці (рис. 1.9). Завдяки такій структурі в реляційній моделі можуть використовуватися всі операції алгебри відношень: об'єднання, перетин, віднімання, декартовий добуток, вибірка, проекція тощо.
Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /