МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Статистичні показники та їх класифікація

Статистичні показники та їх класифікація

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Статистичний показник — це узагальнювальна характеристика явищ і процесів. Показник — це не тільки одне число, а і його назва. Статистичний показник виражається числом і розмірністю.
У статистиці введена класифікація статистичних показників (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

За якістю

За кількістю

За

характеризованою властивістю

1. Показники властивостей конкретних обсягів

1. Абсолютні

1. Прямі

2. Показники статистичних властивостей будь-яких масових явищ, процесів

2. Відносні

2. Зворотні

За якістю розрізняють показники: властивостей конкретних об'єктів та статистичних властивостей будь-яких масових явищ і процесів.
До показників властивостей конкретних об'єктів належать такі показники: економічні, макроекономічні, демографічні та ін.
Показники статистичних властивостей — це узагальню-вальні показники статистики, які використовуються для будь-яких явищ і процесів незалежно від їх конкретного змісту. До показників статистичних властивостей належать: середні значення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, структури і характеру розподілу, швидкості і темп зміни, коливання в динаміці та ін. У наступних підрозділах буде розглянуто методику підрахунків таких показників і аналіз явищ та процесів на основі цих показників.
За кількісною характеристикою розрізняють абсолютні і відносні показники. Абсолютні показники відображають сумарні властивості об' єкта і виражаються у натуральних одиницях виміру. Вони характеризують суму значень первинних ознак об' єктів.
Відносні статистичні показники дістають через порівняння абсолютних або відносних показників у часі, просторі порівняно з деяким рівнем. Відносні величини можуть бути безрозмірними або відносними показниками. Відносні показники можна поділити на групи, що характеризують:
• структуру об' єкта — відношення частини об' єкта до всього об'єкта. Частка виражається у відсотках або профілях (тисячних). Відносні величини структури дають можливість порівняти склад інгредієнтів об' єкта у різні моменти часу, тобто виявити структурні зрушення;
• динаміку процесу — відношення показника об' єкта в поточний період часу до цього показника об' єкта в попередній період. Такі показники називають темпами зростання. Вони виражаються у разах або відсотках. Темп зростання показує, у скільки разів показник змінився в поточному періоді порівняно з попереднім. До відносних показників динаміки процесу також належать: темп приросту, параметри тренду, коефіцієнти коливання, індексні показники динаміки;
• щільність взаємозв' язку між різними ознаками. між варіацією результативного показника і варіацією факторів. До цих показників належать коефіцієнти еластичності, кореляції, регресії, детермінації;
• співвідношення вторинних ознак одного і того самого об' єкта. Наприклад, коефіцієнт очистки повітря дорівнює відношенню маси видалених шкідливих відходів до об'єму повітря, яке підлягає очищенню;
• відношення фактично спостережуваних величин ознаки до його планових, нормативних, максимально можливих;
• відносні показники, що характеризують відношення ознак різних об' єктів.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /