МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Види статистичних групувань

Види статистичних групувань

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Статистичне групування — це розподіл сукупності досліджуваних екологічних явищ на групи із характерними для них ознаками задля дослідження: стохастичного взаємозв' язку між ознаками, закономірностей всієї сукупності, структури та структурних зрушень.
Залежно від мети дослідження групування поділяють на структурні, типологічні та аналітичні.
Зміст структурного групування полягає у розподіленні на групи однорідної сукупності за величиною певної варіюючої ознаки. Структурні групування дають змогу вивчити частку кожного інгредієнта ознаки у генеральній сукупності, а також їх зміни у різні періоди спостереження.
Аналітичне групування полягає в діленні кількох ознак на однакову кількість груп задля з' ясування стохастичної залежності між однією ознакою (результативним показником) і рештою ознак (факторами), які перебувають у причинно-наслідкових відношеннях.
Слід відрізняти стохастичну залежність від функціональної. При стохастичній залежності одному значенню фактора може відповідати кілька значень показника. При функціональній залежності одному значенню аргументу відповідає лише одне значення функції, тобто між функцією і аргументом існує взаємооднозначна відповідність.
Методологія статистичних групувань
Групування варіаційного ряду полягає в знаходженні проміжку зміни значень ознаки, розбивки всього проміжку на послідовність проміжків і знаходження числа значень ознаки статистичної сукупності, які належать даному проміжку.
Проміжок зміни (область існування) ознаки статистичної сукупності Я = Хтах - Хтт прийнято називати розмахом варіації. Сукупність значень ознаки статистичної сукупності, які належать окремому проміжку, прийнято називати групою.
Варіацією значень будь-якої ознаки статистичної сукупності називають різні його значення у різних одиницях статистичної сукупності в один і той самий період або момент часу.
Дискретний варіаційний ряд — це таблиця, в якій задано всі можливі значення статистичної сукупності і відповідні їм частоти.
Інтервальний варіаційний ряд — це таблиця, в якій задані всі проміжки зміни ознаки статистичної сукупності і число значень ознаки, які належать відповідним проміжкам і називаються частотами або частками статистичної сукупності.
При групуванні статистичної сукупності за варіаційною ознакою постає питання щодо кількості груп і проміжків групування. У тих випадках, коли порівнюються частоти кожного проміжку ознаки, проміжки необхідно вибирати однаковими. Число груп, на які розбивається статистична сукупність, залежить від обсягу статистичної сукупності.
Для визначення числа груп прийнято використовувати формулу, яка рекомендована американським статистиком Стержессом (Sturgess):
К = 1+3,321 • ^ п = 1,441п п + 1,
де, К — число груп (інтервалів); п — обсяг статистичної сукупності.
Якщо відомо число груп, то довжину проміжку обчислюємо за формулою


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /