МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря є обов'язковим для виконання органами державної виконавчої влади, підприємст­вами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

Основним завданням державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря є забезпечення одержання даних про об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного повітря, види та обсяги шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу, а також види і рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря.

Ці дані використоеуютья для:

·  розроблення міждержавних, державних, регіональних, місцевих та інших територіальних екологічних програм, медико-гігієнічних програм, спрямованих на профілактику захворюваності населення;

·  розроблення   екологічних   нормативів   вмісту   забруднюючих   речовин   в атмосферному   повітрі   та   викидах,   рівнів   допустимого   впливу   фізичних   і біологічних факторів на нього, а також санітарно-гігієнічних нормативів;

· регулювання викидів  забруднюючих речовин в атмосферу та рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на неї;

· розміщення та проектування    підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на атмосферне повітря;

· здійснення державного контролю за охороною атмосферного повітря;

· прогнозування змін атмосферного повітря та інших потреб. Державному обліку підлягають:

· об'єкти,  що шкідливо впливають   або можуть  вплинути  на стан атмосферного повітря;

·  види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

·  види   і   рівні   шкідливого   впливу  фізичних   і   біологічних   факторів   на атмосферне повітря;

·  показники якості атмосферного повітря.

Державний облік здійснюється за критеріями, які в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначаються Мінекоресурсів, а в частині шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря — МОЗ.

Типові форми первинного обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря, а також форми і терміни подання державної статистичної звітності з обліку таких впливів та інструкції щодо заповнення цих форм затверджуються Держкомста-том за поданням Мінекоресурсів та МОЗ.

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності:

·  здійснюють лабораторне визначеня видів та обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а   також видів і рівнів   шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря;

· ведуть   в  установленому   порядку   первинний      облік   видів   та  обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також видів і рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря;

· надають безплатно державну статистичну інформацію в галузі охорони атмосферного  повітря  за  формами,   у   терміни  та  відповідно  до   інструкцій, затверджених Держкомстатом.

Мінстат та його органи на місцях здійснюють обробку форм первинного обліку і забезпечують безплатне подання Мінприроди, МОЗ та їх органах на місцях, а також іншим органам державної виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища у погоджнних з ними обсягах зведених статистичних даних щодо охорони атмосферного повітря.

Під час здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря.

Міністерства, відомства та інші органи, уповноважені управляти державним майном:

· організують на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери   їх   управління,   ведення   первинного   обліку   шкідливих   впливів   на атмосферне повітря і здійснюють контроль за його достовірністю;

· сприяють створенню на підприємствах,  в установах  і  організаціях,  що перебувають  у  сфері їх управління,  лабораторій і оснащенню  їх  необхідним обладнанням   і   апаратурою  для  контролю  за   шкідливими  впливами на атмосферне повітря.

Міністерства і відомства за погодженням з Держкомстатом, Мінекоресурсів та МОЗ розробляють і затверджують форми галузевої статистичної звітності, інструкції та форми первинної облікової документації, необхідної для галузевої статистики, а також можуть визначати особливості застосування підприємствами, установами і організаціями галузі інструкцій щодо заповнення форм державної статистичної звітності про шкідливий вплив на атмосферне повітря.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /