МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Перелік об’єктів, на які документація по ОВНС розробляється в повному обсязі

Перелік об’єктів, на які документація по ОВНС розробляється в повному обсязі

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

2.1. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Для видів діяльності й об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку і наведених нижче, розроблення матеріалів ОВНС виконується в повному обсязі.
Для інших видів діяльності та об’єктів, матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгодженням з місцевими органами Мінприроди та Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ*
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р. №554 зі змінами від 14.02.2001р. NQ 142)
1. Атомна енергетика і промисловість (у тому числі видобуток і збагачення руди, виготовлення тепловиділяючих елементів для атомних електростанцій, регенерація відпрацьованого ядерного палива чи збереження, утилізація радіоактивних відходів).
2. Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.
3. Збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація всіх видів промислових і побутових відходів.
4. Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка (включаючи всі види продуктопроводів), нафтобази, автозаправні станції.
5. Видобування і переробка природного газу, будівництво газосховищ.
6. Хімічна промисловість (включаючи виробництво засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив), текстильне виробництво (з фарбуванням тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами).
7. Металургія (чорна і кольорова).
8. Вугільна, гірничовидобувна промисловість, видобування і переробка торфу, сапропелю.
9. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива.
10. Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива.
11. Промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу, асфальтобетону, азбесту, скла).
12. Целюлозно-паперова промисловість.
13. Деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит тощо, з використанням синтетичних смол, консервування деревини просочуванням).
14. Машинобудування і металообробка (з литтям із чавуну, сталі, кольорових металів і хімічною обробкою).
15. Будівництво гідроенергетичних, гідротехнічних споруд і меліоративних систем, включаючи хвостосховища і шламонакопичувачі.
16. Будівництво аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів.
17. Тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю понад 5000 голів і птахофабрики).
18. Виробництво харчових продуктів (м’ясокомбінати, молокозаводи, цукрозаводи, спиртозаводи).
19. Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження (переробка шкіри, виготовлення клею і технічного желатину, утильзаводи).
20. Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.
21. Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих систем водопостачання населених пунктів, водозабезпечення меліоративних систем, окремих промислових підприємств; будівництво водозаборів мінеральних вод.
22. Об’єкти, що викликають транскордонний вплив і обумовлені міжнародними конвенціями і директивами.
_______________________________________________________
*Примітка. А також крім зазначених Постановою Кабінету Міністрів України видів діяльності й об’єктів, всі виробництва і об’єкти І, ІІ та ІІІ класу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до «Державних санітарних правил об’єктів планування та забудови населених пунктів».
2.2. Проектні матеріали, у складі яких документація по ОВНС не розробляється.
Матеріали ОВНС не розробляються у складі документації по таких об’єктах, заходах та в деяких інших випадках:
1. Об’єктах, що мають природоохоронне значення і проектуються окремо від промислових об’єктів:
1) усім типам каналізаційних очисних споруд для всіх видів стічних вод (господарсько-побутових, промислових, поверхневих, дренажних, шахтних і ін.);
2) системах каналізаційних колекторів і споруд на них для транспортування вказаних стічних вод;
3) системам водопостачання із замкненими циклами (із поверненням для цілей технічного водопостачання стічних вод після їх відповідної очистки і обробки), включаючи оборотні системи гідро-золовидалення і гідро-видалення різних шламів, оборотні системи промислового водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води;
4) усім видам газопилоочистки і уловлюючих установок і пристроїв;
5) контрольно-регулювальним пунктам по перевірці і зниженню токсичності викидів автотранспорту;
6) установкам і пристроям по деструкції викидів в повітряний басейн.
2. Цільовому здійсненню деяких, не пов’язаних із будівництвом (розширенням) підприємств, заходів природоохоронного характеру:
1) заходам по ліквідації (тампонажу) або переводу на краново-регулюємий режим роботи різних за призначенням свердловин;
2) заходам по ліквідації джерел і осередків забруднення і заходам по охороні підземних вод;
3) заходам по покращенню технічного стану і благоустрою водосховищ і природних водойм, проведенню робіт по розчистці і днопоглибленню русел рік, берегоукріпленню, залуженню прибережних смуг;
4) заходам по забезпеченню повторного використання скидних і дренажних вод (акумулюючи ємності, відстійники, споруди і пристрої для аерації води, біологічні канали і т. ін.);
5) заходам по боротьбі з водною і вітровою ерозією ґрунтів (протиерозійні гідротехнічні споруди, в тому числі ставки і водойми); протисельові, протизсувні, протиповиневі і протиобвальні споруди, терасування крутих схилів, створення захисних лісополос, рекультивація земель, зняття, збереження, використання родючого шару ґрунту;
6) заходам по організації і благоустрою земельних зон міст, курортів і т.д.;
7) заходам по використанню мінеральних і термальних вод;
8) заходам по забезпеченню захисту родовищ корисних копалин (газових, нафтових, вугільних, торф’яних), від пожеж і інших несприятливих явищ.
3. Організації нових заповідних об’єктів усіх категорій.
4. Створенню об’єктів по штучному розведенню дичини і риби.
5. Будівництву (розширенню, реконструкції) жилих будинків, об’єктів соціально-культурного, медичного, спортивного, рекреаційно-оздоровчого, учбового, наукового, проектно-конструкторського призначення, об’єктів зв’язку усіх видів, у випадку прив’язки цих об’єктів до міських мереж інженерної інфраструктури (водопостачання, каналізація, теплопостачання і т.д.), відсутності у їх складі стаціонарних джерел викидів в атмосферу, очисних каналізаційних споруд, джерел утворення специфічних відходів, складування і утилізація яких на діючих міських звалищах чи полігонах неможлива, а також при умові зайняття земельної ділянки площею не більше 1 гектара і відсутності потреби у зносі зелених насаджень.
2.3. Врахування громадських інтересів.
Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону України «Про планування і забудову території» та законодавчих документів, наведених пізніше (тема 4).
При цьому замовник запланованої діяльності забезпечує:
1) інформування в установленому порядку населення про проведення обговорення планованої діяльності;
2) 2).громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна визначатися масштабами очікуваних впливів);
3) надання проектних матеріалів представникам громадськості відповідно до Заяви про наміри (додаток Г).
Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити:
1) відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про наміри і проведення громадських обговорень;
2) письмові та інші документи звернень громадян;
3) перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на розгляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і зауважень громадян, обґрунтовані відповіді;
4) узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та обґрунтування, що стосується неврахованої їх частини;
5) рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась).
Коригування матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення здійснюється за рішенням замовника і генпроектувальника. Мотиви неврахування тих чи інших рішень, за необхідності, передаються заінтересованій громадськості.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /