МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНІВ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ І ЛІМІТІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНІВ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ І ЛІМІТІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

19.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря встановлюються з метою введення плати за шкідливий вплив фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря.

До фізичних факторів належать шум, ультразвук, інфразвук, електромагнітні випромінювання, електричні та магнітні поля, лазерне, інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання, іонні струми, електричні заряди, видиме світло, всі види іонізуючого випромінювання, аероіони.

До біологічних факторів належать окремі види живих або вбитих дріжджових пліснявих грибів, бацил, вірусів, інших одноклітинних організмів і продукти їх життєдіяльності (білки, амінокислоти, ферменти, антибіотики, токсини).

Крім того, до фізичних і біологічних факторів належать інші фактори техногенного походження, наявність яких в атмосферному повітрі за певних рівнів може негативно впливати на здоров'я людей та об'єкти навколишнього природного середовища.

Встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря спрямоване на поступове досягнення нормативів гранично допустимих шкідливих впливів фізичних і біологічних факторів, що визначаються для кожного джерела їх утворення з урахуванням забезпечення дотримання у даному районі санітарно-гігієнічних норм, на основі яких прийняті нормативи екологічної безпеки.

Під санітарно-гігієнічними нормами розуміються гранично допустимі рівні, гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні впливу на атмо­сферне повітря.

Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря, заходи і терміни їх досягнення визначаються підприємствами, установами і організаціями, що мають в експлуатації стаціонарні джерела шкідливого впливу, або спеціалізованими організаціями на їх замовлення під час розроблення проектів нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на атмосферне повітря і подаються на затвердження органам державного санітарно-епідеміо­логічного нагляду Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Порядок видачі завдання і розроблення проектів нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на атмосферне повітря встановлюються МОЗ разом з Мінекоресурсів.

Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлю­ються з метою вдосконалення економічного механізму стягнення платежів за викиди в атмосферне повітря.

Інструкція про порядок розробки, встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів забруднюючих речовин містить в собі методичні вказівки по розробці матеріалів, вимоги щодо оформлення необхідних документів по встано­вленню лімітів.

В Інструкції викладені вимоги щодо взаємодії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів,   органів   Мінекоресурсів   та   суб'єктів  підприємницької   діяльності, незалежно від форм власності з питань розробки, встановлення, перегляду і дове­дення лімітів викидів забруднюючих речовин.

Загальні положення

· Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є основою для встановлення платежів за забруднення  навколишнього природного середовища.

·   Ліміти   викидів забруднюючих речовин в атмосферне   повітря   —   це допустимі  дозволені обсяги викидів забруднюючих   речовин стаціонарними джерелами по інгредієнтах в цілому для підприємства в тоннах на рік.

·  Ліміти викидів для пересувних джерел не встановлюються.

·  Ліміти  викидів  забруднюючих  речовин  в атмосферне  повітря встановлюються для підприємств, установ, організацій — платників за викиди забруднюючих   речовин  в  атмосферне   повітря, перелік  яких  визначається органами Мінекоресурсів.

·  Платниками за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є об'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, потенціальні викиди яких складають 25 і більше тонн на рік або 5 і більше тонн на рік однієї речовини. Потенціальний викид — це максимальний загальний викид забрудню­ючої речовини від стаціонарних джерел викиду при роботі підприємства в режимі номінального   навантаження   технологічного   обладнання,  що передбачається проектно-кошторисною документацією.

·  Ліміти   викидів   забруднюючих   речовин   від   стаціонарних   джерел   для підприємств,   установ,   організацій   встановлюються   органами   Мінекоресурсів України для основних забруднюючих речовин.

·  Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються терміном на один рік і доводяться підприємствам не пізніше першого липня попереднього року.

·  У разі необхідності, до завершення строку дії встановлених лімітів,    їх анулювання    здійснюється за рішенням органу, який затвердив ліміт або за рішенням його вищестоящого органу.

·  Порядок розробки, встановлення, доведення та перегляду лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

·   Платники  за  забруднення  атмосферного  повітря  зобов'язані  надати  на адресу    органів    Мінекоресурсів в установлений термін проект лімітів викидів забруднюючих речовин з пояснювальною запискою.  В пояснювальній записці надається слідуюча інформація:

P  вихідні дані, які прийняті для розрахунку;

P план заходів,  які забезпечують виконання лімітів;

P пояснення зменшення (збільшення) кількості забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу по відношенню до встановлених величин попереднього і наступного року. У разі збільшення викидів надається детальний розрахунок та обгрунтування причин росту.

·  Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються на підставі питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на одиницю виробленої продукції.   Ліміти   викидів   забруднюючих   речовин   не   можуть   перевищувати оціночних величин валових викидів у складі   затверджених проектів нормативів гранично допустимих викидів підприємства, установи, організації.

·  Надані підприємством, установою, організацією проекти лімітів    викидів забруднюючих речовин розглядаються органами Мінекоресурсів протягом десяти днів.

·  Мінекоресурсів    затверджує    загальні    по    території    ліміти    викидів забруднюючих   речовин   і  направляє  їх   органам   на  місцях   за  встановленою формою.

·  Органи   Мшекоресурсів   після   отримання   затверджених   загальних   по території лімітів викидів забруднюючих речовин встановлюють та доводять до підприємств, установ, організацій ліміти викидів за встановленою формою.

·  У разі необхідності підприємство, установа, організація мають   право до першого березня року, на який встановлено ліміти викидів, звернутись до органу, який встановив ліміт на викиди, з проханням скорегувати встановлений ліміт.

Органи Мінекорееурсів можуть корегувати встановлені ліміти викидів для підприємств, установ, організацій до першого квітня року, на який встановлено ліміт.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /