МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Предмет екотоксикології

Предмет екотоксикології

21.11.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Характерні напрямки досліджень - вивчення зміни структури біоценозів, ступеня зниження їх різноманітності і продуктивності. Контроль розвитку це-нозів і їх популяцій при зіставленні з даними про хімічне забруднення регіонів дозволяє надавати обґрунтовані рекомендації щодо відновлення природних умов і нормалізації навколишнього середовища. Основним і центральним аспектом екотоксикології є вивчення поведінки хімічних речовин у навколишньому середовищі.
Крім того, вивчаються наступні проблеми:
•    надходження ксенобіотиків в організм, їх розподіл і виведення;
•    зв'язок хімічної структури з біологічною активністю ксенобіотиків;
•    токсикометрія і гігієнічна регламентація хімічних забруднень у навколишнім середовищі;
•    комбінована і комплексна дія хімічних речовин;
•    проблеми біоіндикації.
Вичерпання можливостей саморегуляції біосфери загрожує глобальною екокризою, тому змінюються наші уявлення про компенсаторні можливості  біосфери. Контроль і наукове керування природним середовищем стають об’єктивною необхідністю. Нова антропогенна геохімічна обстановка створює тло, яке необхідно враховувати при оцінках захворюваності населення.
Виробнича діяльність людини веде до таких наслідків:
•    збільшення кількості і обсягу продукції хімічних речовин, які є чужорідними  природному оточенню і метаболізму людини (тварин). Кількість таких речовин наростає лавиноподібно, їх вплив перевищує адаптаційні можливості організму людини, а порушення механізмів адаптації - це алергія, імунодепресія, порушення репродуктивних функцій, вади у розвитку, пухлинні захворювання, передчасне старіння.
•    Хімічні катастрофи, пов'язані з одномоментними або довготерміновими викидами шкідливих речовин у навколишнє середовище. Відновлення порушеної екологічної обстановки потім триває десятиліттями і наслідки найчастіше виходять за національні границі.
Відмінною рисою сучасного етапу розвитку профілактичної токсикології вважають дослідження припустимих навантажень не тільки на певну особину або вид, але  на біоценоз і навіть біосферу. При цьому досвід у порівнянні ГДК (гранична допустима концентрація) варто розвивати у напрямку обліку і всебічної оцінки найближчих і віддалених наслідків комбінованої дії ксенобіотиків як речовин невластивих складу навколишнього середовища. Така небезпека пов'язана з цілою низкою негативних впливів:
•    пряма дія ксенобіотиків на живий організм;
•    порушення механізмів регуляції;
•    зниження загальної стійкості екосистеми;
•    створення завад у системах інформації та зв'язку, здійснюваних в еко-системах за допомогою хімічних регуляторів, тому порушуються трофічні та інші типи зв'язків в екосистемах.
Профілактична екотоксикологія визначає потенційну небезпеку контакту живих організмів із шкідливими хімічними речовинами і розробляє засоби запобігання дії таких речовин на тварин, рослини, людину. Фактично вона покликана оптимізувати відносини «людина-природа» у межах нового стандарту  екологічного мислення.
Екотоксикологія відрізняється від інших розділів токсикології своїми кінцевими завданнями, розв’язання яких підпорядковується проблемам охорони навколишнього середовища, охорони природи, збереження біосфери, оптимізації природокористування.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /