МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

Чи погіршується якість повітря в будинку після утеплення?

07.06.2015 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Чи погіршується якість повітря в будинку після утеплення?


Детальніше

Екологічна стандартизація

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

■ Система екологічних стандартів.
■ Система стандартів з захисту довкілля
■ Система стандартів з управління навколишнім середовищем.
■ Екологічне маркування
■ Система стандартів з захисту довкілля від забруднення відходами


Детальніше

Участь України у міжнародній діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Участь України у міжнародній діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища


Детальніше

Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Міжнародними стандартами з якості є стандарти ІSО серії 9000 і 10000.а з охорони навколишнього середовища – ІSО серії 14000. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 визначають розроблення, впровадження та функціонування систем якості.


Детальніше

Міжнародна діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

* Міжнародні і європейські органи з стандартизації.
* Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища.
* Розробка міжнародних стандартів.
* Участь України у міжнародній діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища.
Захист оточуючого середовища розглядається як один з пріоритетних напрямків стандартизації сучасності і майбутнього, а саме: розробка, виготовлення, затвердження технічних засобів, загальних правил і норм для аналізу стану довкілля, попередження забруднення та створення екологічних технологій.

 


Детальніше

Зміст стандартів та технічних умов

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Зміст стандартів та технічних умов


Детальніше

Правила позначення нормативних документів

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Правила позначення нормативних документів


Детальніше

Нормативні документи і порядок їх розроблення

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Нормативний документ — документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Існує багато видів нормативних документів, які розподіляють відповідно до специфіки об'єктів і аспектів стандартизації.


Детальніше

Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів


Детальніше

Основні поняття та їх визначання

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Основні поняття та їх визначання


Детальніше

Правові основи стандартизації

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Державну політику у сфері стандартизації визначають закони України та інші нормативно–правові акти. Принципові положення державної системи стан-дартизації відображені в Декретах Кабінету Міністрів України:


Детальніше

Види стандартизації і стандартів

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Види стандартизації і стандартів

 


Детальніше

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

08.11.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна стандартизація / Добавив: manyava

Стандартизація в умовах ринкової економіки, розвитку міжнародної торгів-лі і споріднених з нею видів діяльності, науково технічного прогресу є унікаль-ною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, госпо-дарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.
Крім того важливими аспектами сьогодення є різні проблеми охорони сере-довища для проживання, наприклад: розробка методик вимірів концентрації за-бруднюючих речовин в об'єктах природного середовища; встановлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів гармонізованих з міжнародними та інше. Такі завдання залежно від їх змісту можливо вирішувати тільки в масш-табах країни.

 


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /