МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Міжнародна діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

Міжнародна діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

1.3.1. Міжнародні і європейські організації із стандартизації
Історична довідка. Діяльність в галузі стандартизації простежується ще з початку XX сторіччя. Ці роботи проводились спочатку на основі власної ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації:
в 1911 р – у Великобританії,
в 1917 р – у Німеччині,
в 1918р. –у Франції, США.
В 1904 р. була створена міжнародна електротехнічна комісія – ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із стандартизації.
Після першої світової війни стандартизація вже сприймається як об'єктивна, економічна необхідність, яка сприяла створенню національних органів зі стандартизації в більшості країн світу.
В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації – ІSА, до складу якої ввійшло близько 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни припинила свою діяльність.
В 1946 р. 25 країн під егідою ООН створили Міжнародну організацію із стандартизації ISO, яка успішно діє І тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: "... сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі".
В 1971 р був створений Комітет Ради 180 – SЕRТІСО, який в 1985 році був реорганізований в Комітет Ради 180 з оцінки відповідності – САSКО.
В 1987 р. результатом цієї роботи стало створення технічним комітетом ІSО/ТК 176 стандартів серії 180 9000, а в 1990–1992 роках –серії стандартів 180 10000.
На сучасному етапі діяльність з питань стандартизації навколишнього середовища та суміжних питань в основному представлена в організаціях 180, ІЕС, СЕN та в багатьох технічних комітетах різних країн. Така робота координується Програмою ООН з охорони навколишнього середовища (UNЕР), діяльністю Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСD) і Комісією Європейського Союзу, роботою організацій зі стандартизації, метрології і сертифікації різних країн, а також багатьма угодами, положеннями та програмами. Інтереси Укра-їни в ISO представляє ДКТРСП – єдиний державний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації.
1SO є всесвітньою федерацією національних органів зі стандартизації, що налічує 120 членів.
Це неурядова організація, розроблені нею стандарти не є обов'язковими. Але той факт, що стандарти розробляються згідно з потребами сучасності у всіх галузях, гарантує їх широке використання і визнання. Офіційними мовами с англійська, французька та російська. Система ISO з розроблення міжнародних стандартів є децентралізованою організацією. Приблизно 30000 міжнародних експертів щороку бере участь у діяльності ISO зі стандартизації.

Генеральна Асамблея – засідання посадових осіб та делегатів, які призначаються країнами – членами ISO. Ділова зустріч проводиться щорічно з присутністю всіх членів ISO.
Рада Генеральної Асамблеї – керівний орган, складається зі службових осіб та 18 обраних організацій–членів.
Центральний секретаріат – здійснює обслуговування споживачів, секретаріатів Генеральної Асамблеї, Ради і Ради з технічних питань; підтримку і обслуговування технічних комітетів і підкомітетів; публікації та інформування; розроблює програми для країн, що розвиваються.
Рада з технічних питань – здійснює управління структурою Технічних комітетів, створення та розпуск Технічних комітетів, встановлення меж роботи Технічних комітетів, координацію роботи, апеляції, створює підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ) за окремими напрямками роботи. Кожного робочого дня протягом року в світі відбувається від 14 до 16 технічних зустрічей 130. Така технічна робота здійснюється в рамках мережі 2832 технічних органів, включаючи 36 допоміжних груп.
Комітети з розроблення політики – являються консультативним органом ISO з вивчення наукових принципів стандартизації, з підтвердження відповідності, з політики у сфері споживання, інформації та інформаційної мережі, з проблем країн, що розвиваються. Основні питання, які розглядаються по комітетах:
SТАСО – комітет з вивчення наукових принципів стандартизації є комітетом Ради з розгляду основних питань стандартизації. Вся робота здійснюється в рамках робочих груп (наприклад, застосування міжнародних стандартів в країнах, принципи стандартизації і т.д.) Окрема група комітету розробляє термінологію в галузі стандартизації, метрології, сертифікації, акредитації дослідницьких лабораторій. Наприклад, такі терміни: стандарт, стандартизація, уніфікація, сертифікація і т.д.
САSСО – комітет з підтвердження відповідності створений для вивчення питань організації і сертифікації продукції на відповідність стандартам та розробки необхідних рекомендацій. Сферою діяльності Комітету є вивчення заходів для забезпечення визнання країнами національних систем сертифікації, їх сертифікаційних знаків відповідності продукції вимогам стандартів, особливо у галузі охорони здоров'я, оточуючого середовища. САSСО є досить активним комітетом Ради так, як національні системи сертифікації продукції можуть бути серйозною перепоною в розвитку міжнародної торгівлі.
СОРОLСО – комітет з політики у сфері споживання. Вирішує питання шляхів допомоги та отримання найбільшого ефекту від стандартизації продукції, участі споживачів в національній і міжнародній стандартизації, забезпечення інформацією споживачів, навчання та захист їх інтересів та ін.
DЕVСО – комітет з допомоги країнам, що розвиваються. Створений з метою забезпечення інформацією в галузі стандартизації, метрології та сертифікації та інших питань відповідним країнам.
INFCO – комітет з питань інформації Ради ISO вирішує такі питання: координує діяльність ІSONET, інформаційне обслуговування баз даних і маркетинг стандартів, координація діяльності інформаційних центрів з питань стандартизації та суміжних питань, розробка рекомендацій і нормативно–технічних документів, розповсюдження і продаж міжнародних стандартів, використання спільних систем класифікації та індексації стандартів і т.д.
ISONET – комітет інформаційної мережі. Координує і спрямовує потік інформації про стандарти і документи типу стандартів як на міжнародному, так і на національному рівнях, зв'язуючи інформаційні центри членів ISO, міжнародні філіали ІSONET та інформаційний центр ІSO/ІЕС при Центральному Секретаріаті ISO в єдину інформаційну систему. Кожен член ІSONЕТ відповідає за розповсюдження інформації про стандарти.
RЕМСО – комітет з стандартних зразків. Розробляє посібники для технічних комітетів ISO, які роблять посилання на стандартні зразки та координує діяльність І5О з міжнародними організаціями (наприклад, МОЗМ).
ISO Оnline – інформаційна служба 1S0, відкрита з 1995 року. Ця послуга доступна через Іnternet за такою адресою: http://www/iso/ch. ISO Оnline надає такі послуги англійською і французькою мовами: повний каталог міжнародних стандартів ISO і проектів стандартів, класифікованих за галузями техніки, групами і підгрупами відповідно до Міжнародної Класифікації Стандартів (ІСS); загальні довідкові дані про 180, технічні комітети, переліки членів ISO з вказівками до на-лагодження зв'язку, публікації та поточні події і т.д.; бібліографічну інформацію, яка міститься в Покажчику міжнародних стандартів ІSO/ІЕС; тексти пресрелізів 1SO та іншу інформацію.
Технічні комітети – займаються розробкою міжнародних стандартів. Кожний комітет складається з підкомітетів (ПК) і робочих груп (РГ) за конкретними видами діяльності. 185 Технічних комітетів, 636 підкомітетів, 1975 робочих груп за рік створюють більше 700 стандартів.
Розробкою стандартів в галузі екології займаються в рамках ТК:
ІSO/ТК 146 – "Якість повітря";
ІSO/ТК 147 – "Якість води";
ІSO/ТК 176 – „Управління якістю і забезпечення якості";
ІSО/ТК 190 – "Якість грунтів";
ІSO/ТК 207 – "Управління навколишнім середовищем".
Саме економічне обґрунтування і законодавче утвердження норм в галузі охорони навколишнього середовища реалізовується ISO при розробці стандартів в галузі екології. Створення Технічного комітету (ІSO/ТК 207) "Управління навколишнім середовищем", відзначило початок великої роботи у галузі охорони довкілля. Проте екологічні питання не є новими для 1SO, якими вона займалась в рамках ТК 43. Акустика. Сьогодні існують численні Технічні комітети – ІSО/ТК 146 "Якість повітря", 1SO/ТК 147 "Якість води", ІSO/ТК 190 "Якість грунту", 1SO/ТК 176 "Управління якістю і забезпечення якості", 1SO/ТК 209 "Чисті приміщення і відповідні контрольовані середовища" та ін.
В рамках ТК 207 створені підкомітети, які займаються питаннями системи екологічного менеджменту, екологічної оцінки діяльності підприємства, екологічного аудиту, екологічного етикетування, оцінки життєвого циклу продукції, термінів та визначень. Робочі групи розробляють, такі, питання: екологічні вимоги для включення їх у стандарти на продукцію, стандарти на форму і зміст документів з оцінки впливу на довкілля і т.д.
ІЕС – міжнародна електротехнічна комісія – це всесвітня організація з стандартизації в галузі електротехніки та радіоелектроніки. Основною метою діяльності організації відповідно до її Статуту є сприяння міжнародній співпраці та її підтримка у вирішенні проблем стандартизації, а також розроблення, узгодження, перевірка та публікація міжнародних стандартів з електротехніки і радіоелектроніки та суміжних з ними галузей. Організація заснована як корпоративна асоціація і діє як юридична особа відповідно до громадянського кодексу Швейцарії. ISO та ІЕС утворює єдину систему міжнародної стандартизації, але сфери її поширення чітко розділені: ІЕС діє в галузях електротехніки, електроніки, радіозв'язку і телекомунікації, приладобудування, а ISO –у всіх інших галузях. Діяльність ІЕС включає, такі основні напрямки:
> систематизація, аналіз та узагальнення інформації про існуючі перспективні напрямки науково–технічного прогресу, тенденції розвитку, потреби економіки з позиції необхідності стандартизації і сертифікації;
> розробка стратегічного плану (Маsterplane) та довгострокових програм робіт;
> вирішення проблем щодо стандартизації вимог безпеки та правил техніки безпеки будь–якого електротехнічного та електронного обладнання;
> ведення та розвиток міжнародних систем сертифікації електротехнічних виробів.
У 1986 р. була утворена Система ІЕС з сертифікації виробів електронної техніки (ІЕСQ), яка відіграє вирішальну роль у цій галузі техніки та виробництва. Діяльність ІЕСQ передбачає застосування у виробах електронної техніки, які під-лягають сертифікації, уніфікованої елементної бази, що ґрунтується на єдиних стандартизованих вимог (ВЕТ).
Стандартизація в Європі. В наш час у Європі автономно працюють три організації зі стандартизації СЕN, СЕNЕLЕС, ЕТSI, діяльність яких координується:
СЕN – Європейський комітет зі стандартизації (працює у всіх інших секторах та об'єднує всі національні організації зі стандартизації у Європі). Це некомерційна міжнародна наукова і технічна асоціація, створена у 1961 році. Важливість робіт СЕN і розроблення стандартів зростає, оскільки після 1 січня 1993р. – офіційної дати переходу до єдиного європейського ринку – стандартизація розглядається керівництвом Європейського Союзу (ЄU) як один із основних механізмів створення єдиного економічного простору, вільного від технічних бар'єрів на шляху товарів, послуг та капіталів. Головний принцип в галузі стандартизації і технічної гармонізації полягає в наданні директивам ЄЕС статусу обов'язкових для всіх країн–членів, що приєдналися до юридичних актів, які встановлюють основні вимоги до безпеки продукції, здоров'я та екології. Суть посилань на ЕN по-лягає в тому, що продукція, яка відповідає європейським стандартам, на які є посилання в директиві, вважається такою, що відповідає законодавчим вимогам ЄЕС і отримує право вільного руху в усіх країнах–членах.
В робочу програму СEN включено розробки близько 7200 європейських стандартів. В окремих випадках вони можуть бути експериментальними європейськими стандартами (ЕМVs) або гармонізованими документами (НDs). Європейські стандарти містять основні вимоги до конкретних видів продукції та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, функціональних властивостей, довговічності, а також до якості продукції, системи якості і сертифікації.
До початку 1995 р. в межах переходу до єдиного Європейського ринку СЕN затвердив понад 1300 європейських стандартів, що містять основні вимоги до конкретних видів продукції та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, функціональних властивостей, довговічності, а також до якості продукції, системи якості і сертифікації.
Діяльність СЕN у напрямку стандартизації систем якості знайшла своє відображення у створенні європейських стандартів ЕN 29001, ЕN 29002, ЕN 29003, які є аналогами стандартів ІSО 9001, ІSО 9002, ІSО 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського союзу, національні стандарти з систем якості створюють або безпосередньо на базі стандартів ІSО серії 9000, або посилаються на стандарти ЕN серії 29000.
Оцінювання відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації у європейських країнах базується на європейських стандартах серії 45000: ЕN 45001, ЕN 45002, ЕN 45003, ЕN 45011, ЕN 45012, ЕN 45013, ЕN 45014.
Перші два із них визначають критерії оцінювання діяльності випробувальних лабораторій, а ЕN 45003 – органів з їх акредитації.
Стандарти ЕN 45011–45014 визначають основні критерії оцінювання діяльності органів з сертифікації продукції, систем якості (ЕN 45012) та персоналу, цю виконує ці роботи, а також вимоги до декларацій постачальника щодо відповідності продукції вимогам стандартів.
Стандарти ЕN серії 45000 розроблені на основі матеріалів міжнародної конференції з акредитації випробувальних лабораторій та Настанов ІSO/IЕS, підготовлених САSСО.
СЕNЕLEС – Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (працює в галузі електротехніки);
ЕТSІ – Європейський інститут зі стандартизації в галузі електрозв'язку (працює в галузі електрозв'язку);
Значення ISO на сучасному етапі підтверджується, насамперед, операціями, пов'язаними з виробництвом, маркетингом, обслуговуванням споживачів; розширенням систем зв'язку та підвищенням рівнів технічного співробітництва між фахівцями, урядами, установами; розвитком торгових відносин між країнами; удосконаленням принципів консенсусу і відкритості в галузі стандартизації; пропагандою раціонального, корисного, безпеки і захисту навколишнього природного середовища та ін.
Світовий ринок організовано так, що вихід на нього з продукцією та послу-гами, які не відповідають вимогам міжнародних стандартів, практично не можливий. Саме тому спеціалісти різних країн, організацій, фірм беруть активну участь в роботі технічних комітетів, закріплюють свої досягнення та технічні рішення, тобто отримують перевагу перед своїми конкурентами та ін. Наприклад, 70% із загальної кількості стандартів ISO відповідають національним або фірмовим стандартам промислово розвинених країн. У світлі сьогодення завдання ІSО можна згрупувати таким чином:
розробка, публікація, розповсюдження міжнародних стандартів у всіх галузях технічної та економічної діяльності, за винятком електротехніки та електроніки, що відносяться до сфери компетенції Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС);
співпраця та обмін інформацією з іншими міжнародними органами та організаціями;
розроблення системи міжнародних стандартів з безпеки та діяльності з уніфікації методів встановлення вимог безпеки в стандартах ISO на продукцію, процеси, послуги, будівельні споруди, захист навколишнього середовища від забруднень; управління навколишнім середовищем з метою забезпечення його якості; розроблення міжнародних стандартів у галузі охорони праці та ін.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /