МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів

Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів

12.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Організація робіт з стандартизації.
■ Нормативні документи і порядок їх розроблення.
■ Правила позначення нормативних документів.
■ Зміст стандартів та технічних умов
В практичній діяльності робіт зі стандартизації необхідно вирішувати конкретні завдання, що стосуються різних галузей промисловості, науки, техніки, охорони середовища для проживання, наприклад: розробка методик вимірів концентрації забруднюючих речовин в об'єктах природного середовища; встановлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів гармонізованих з міжнародними та інше. Такі завдання залежно від їх змісту можливо вирішувати в мас-штабах країни, галузі виробництва (міністерства) або підприємства.
1.2.1. Організація робіт з стандартизації
Керують та координують діяльністю у сфері стандартизації центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності.
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у межах своїх повноважень:
> забезпечує здійснювання державної політики у сфері стандартизації;
> вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
> бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших нормативно–правових актів з питань стандартизації;
> установлює правила стосовно того, як треба розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати чинність національних НД, як їх позначати, класифікувати за видами та іншими ознаками кодування та реєстрації;
> вживає заходів щодо виконування зобов'язань, зумовлених участю в між-народних (регіональних) організаціях стандартизації;
> співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших дер-жав;
> формує програму робіт зі стандартизації та координує її виконування;
> вирішує питання щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створювання;
> організує створення та ведення Національного фонду нормативних доку-ментів і Національного центру міжнародної інформаційної мережі ІSОNЕТ WТО;
> організує надавання інформаційних послуг з питань стандартизації.
Суб'єкти стандартизації, які керують галузями (підгалузями) розробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти організацій. Роботи зі стандартизації стосовно інформації, яка має обмежений доступ, виконують відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
На технічні комітети покладено функції розробляти, розглядати та погоджувати міжнародні (регіональні)та національні НД.
Роботи зі стандартизації в галузі будівництва організує Мінбудархітектури України.
Інформацію про державні і міжнародні стандарти; стандарти інших країн; державні класифікатори; органи з питань сертифікації; довідкові дані різного практичного призначення та інше забезпечує ДКТРСГІ України. До системи ДКТРСП України належать науково–дослідні інститути, приладобудівні заводи, територіальні центри, навчальні заклади. ДКТРСП України координує діяльність 118 технічних комітетів із стандартизації; 134 органи із сертифікації продукції, систем якості та послуг; 600 випробувальних центрів (лабораторій).
Детальні вимоги з питань організації робіт зі стандартизації наведені у ДСТУ 1.0–2003. Національна стандартизація. Основні положення та ДСТУ 1.2–2003. Національна стандартизація. Порядок розроблення національних норматив-них документів та інших.
Національна система стандартизації спрямована на забезпечення реалізації єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, захисту інтересів споживачів продукції, послуг, взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації, економії всіх видів ресурсів.
Нормативною базою державної системи стандартизації є: державні стандарти; галузеві стандарти; стандарти науково–технічних та інженерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств. За відсутності державних стандартів чи в разі необхідності встановлення вимог, які доповнюють вимоги держав-них стандартів, розробляються галузеві стандарти на продукцію.
Державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил здійснює ДКТРСП України та його територіальні органи. Об'єктами державного нагляду є: продукція виробничо–технічного призначення; товари народного споживання; продукція тваринництва, рослинництва, продукти харчування; імпортна продукція на відповідність чинним в Україні нормативним документам; продукція експортна – на відповідність нормативним документам; різні виробництва – на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.
Державні стандарти України за дорученням Держстандарту України можуть розробляти також підприємства, установи і організації, які мають у відповідній галузі стандартизації необхідний науково–технічний потенціал. Стандарти науково–технічних та інженерних товариств і спілок розробляють самі товариства і спілки. Стандарти підприємства розробляють служби стандартизації підприємства (організації).
Роботи з стандартизації здійснюють відповідно до річного плану, який формують на основі довгострокових програм і проектів планів роботи із стандартизації.
Відповідальність за відповідність нормативних документів із стандартизації вимогам чинного законодавства, а також їх науково–технічний рівень несуть розробники, організації та установи, які провели їх експертизу, і органи, підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, що затвердили ці документи.
Порядок розроблення, узгодження, затвердження, розповсюдження, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламентовано:
> для державних стандартів – ДСТУ 1.2:2003;
> для технічних умов – ДСТУ 1.3:2004;
> для стандартів організацій, підприємств – ДСТУ 1.5:2004;
> для галузевих стандартів – органом, до сфери управління якого входять підприємства, установи, організації, на які поширюється дія стандарту;
> для стандартів науково–технічних та інженерних товариств – їхніми статутними органами;
> для міжнародних і регіональних стандартів – ДСТУ 1.7–2001.
> для державних класифікаторів — ДСТУ 1.10.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /