МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Здійснення функцій екологічного контролю покладено на Державну екологічну    інспекцію    Мінекоресурсів,    яка    спільно    з    прикордонно-митним контролем здійснює перевірку транспортних засобів^ у тому числі літаків, суден, військових кораблів, вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, пестициди і агрохімікати, всі види риб, дикі тварини і рослини, зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції, мисливські трофеї, що перетинають державний кордон на залізничних станціях, автошляхах, в морських, річкових і повітряних портах.

Основними завданнями служби екологічного контролю в прикордонних пунктах є:

·  контроль за дотриманням міністерствами і відомствами,  підприємствами, установами,  організаціями     незалежно  від форм  власності  та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами без громодянства,  які  перетинають  кордон  України,  вимог природоохоронного законодавства України;

·  охорона  України  від  незаконного  ввезення   на  територію   України,   або транзиту   вантажів,   які   містять   промислову   сировину,   відходи   виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколи­шнього    природного    середовища    і    здоров'я    людей    речовин,    пестицидів    і агрохімікатів, а також забрудненого баласту на суднах;

· контроль за виконанням обов'язань України щодо міжнародної торгівлі видами дикої флори та фауни, які знаходяться під загрозою зникнення;

·  контроль за перевезенням    продуктів, які виготовлені із видів тварин що охороняються (кити, тюлені та інші);

·  контроль за вивезенням та ввезенням:

·  заборонених знарядь і засобів для відлову, відстрілу   об'єктів тваринного

·  м'яса диких  тварин,  окремих частин  об'єктів  тваринного  світу  (роги,  шкіри,    ікла   тощо)   без   спеціального   дозволу,   підтверджуючого   законність добування  (ліцензія, відстрілочна картка і т.ін.);

·  зоологічних  колекцій  об'єктів  тваринного  світу  в усьому  їх  видовому  і популяційному різноманітті (ембріони, яйця, лялечки, тощо);

·  контроль за дотриманням правил ввезення і вивезення з України тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також рослинних ресурсів, на збір та заготівлю яких необхідно спеціальний дозвіл;

·  контроль   за   додержанням   екологічних норм та   правил   транспортними засобами,  в  тому  числі  літаками,  суднами,  військовими кораблями,  що перетинають  пункти  пропуску    через державний кордон України.

Служба екологічного контролю спільно з прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним у пунктах пропуску через державний кордон України:

♦  запобігає незаконному вивезенню з території України об'єктів   рослинного та  тваринного світу, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій;

♦ здійснює   перевірку   документів,    транспортних   засобів,    огляд   підконт­рольних   вантажів,   сировини,   продуктів  тваринного   походження,   рослин,   що імпортуються, експортуються, чи перевозяться в суміжні держави транзитом;

♦  контролює дотримання екологічних вимог при   перевезенні диких тварин і рослин,   сировини  і   продуктів  тваринного  походження  всіма  вантажовідправ­никами і вантажоодержувачами;

♦  вивчає екологічний стан в прилеглих територіях прикордонних пунктів, в морських, річкових і повітряних портах: доповідає керівництву державних управлінь екологічної безпеки і Головній екологічній інспекції Мінекоресурсів про всі випадки забруднення навколишнього природного середовища, а також затримання підконтрольних вантажів;

♦  контролює   проведення   санітарної  обробки і дезинфекції транспортних засобів,       причалів,   платформ  і місць, де здійснюється  відвантаження  або розвантаження   тварин,  продукції і сировини тваринного  походження,  всіх видів  відходів,   у  тому числі на експорт або тих, що надходять по імпорту;

♦  видає,  за необхідністю,  разом  з Управлінням залізниці,  департаментами авіаційного, автомобільного, морського і річкового транспорту   спільні накази   з питань      поліпшення   організації   екологічного   контролю   вантажів,   усіх   видів транспорту,   причалів, портів;

♦  забороняє перевезення вантажів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

♦  проводить   експресаналіз   речовин   та   матеріалів з метою встановлення їх належності до токсичних, радіоактивних речовин, відходів та вмісту забрудненого баласту і стічних вод суден;

♦  стягує   збори   за   виконання   робіт   по   наданню   послуг   при   здійсненні екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, розмір яких та порядок використання встановлює КМУ.

Державні інспектори служби екологічного контролю Державної екологічної інспекції у пунктах пропуску через державний кордон України мають право:

·  у встановленому порядку перевіряти документи та оглядати всі підконт­рольні  об'єкти, вантажі,  транспорт,  особисті  речі пасажирів;

·  вимагати від посадових осіб міністерств, відомств, підприємств, установ та   організацій,   громадян,   іноземних   фізичних   і   юридичних   осіб   необхідні довідкові  та  інформаційні  матеріали, пояснення  для  визначення  екологічного стану вантажів, відходів та інших речовин, що перевозяться через прикордонні пункти;

·  у встановленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення вантажів,    які    підлягають    екологічному    контролю  та  використання    яких регулюються   відповідними   міжнародними  угодами України,   при   відсутності дозволу органів Мінекоресурсів до його одержання;

·  забороняти  до усунення виявлених недоліків використання місць   і засобів навантаження   чи  розвантаження    вантажів,  транспортних  засобів (в т.ч. плавзасобів)   у  випадках  виявлення  їх  незадовільного  екологічного   стану  чи наявності загрози пагубної дії на здоров'я людей і навколишнє природне середо­вище України;

·  забороняти ввезення на територію України відходів,  хімічних елементів, матеріалів та речовин, сполук, що належать до категорії небезпечних;

·  накладати    на    посадових осіб, а також громадян,    винних в порушенні законодавства про  охорону  навколишнього  природного  середовища  адміністра­тивні стягнення   у вигляді штрафу, якщо ці порушення не тягнуть   кримінальної відповідальності, згідно з чинним законодавством України;

·  давати обов'язкові для  виконання приписи  в  межах своєї компетенції організаціям, установам, підприємствам, громадянам-власникам вантажів;

·  передавати правоохоронним  органам  матеріали  про  факти порушення, за які передбачено кримінальну відповідальність у  галузі  охорони  навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /