МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

ТРАНСКОРДОННИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ Частина 2

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Кожна Сторона цiєї Конвенцiї має один голос. Як виняток iз загального правила, регiональнi органiзацiї з економiчної iнтеграцiї здiйснюють своє право голосу з питань, якi входять до їхньої компетенцiї, мають кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює кiлькостi її держав-членiв, якi є Сторонами Конвенцiї.


Детальніше

ТРАНСКОРДОННИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ Чатина 1

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транс­кордонному контексті (Конвенція) підписана у Еспо, Фiнляндiя 25.02.91 р. Сторони цiєї Конвенцiї прийняли таке рішення враховуючи взаємозв’язок мiж рiзними видами економiчної дiяльностi та їхнiми екологiчними наслiдками, а також беручи до уваги необхiднiсть та важливе значення розробки попереджуючої полiтики та вiдвернення, зменшення i монiторингу значних шкiдливих видiв впливу на довкілля в цiлому, та, зокрема, у транскордонному контекстi.


Детальніше

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Державна екологічна політика – це законодавчо виражена політична воля, екологічні цілі та шляхи їх досягнення. Інтеграція екологічної політики полягає в інтеграції з іншими напрямами економічної та соціальної державної політики, міжгалузевій та міжсередовищній інтеграції екологічної політики.


Детальніше

Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту

23.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту


Детальніше

Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту

23.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджментандартів


Детальніше

Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів

23.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів


Детальніше

Визначення екологічного менеджменту

23.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічний менеджмент / Добавив: manyava

У класичному трактуванні, виходячи з загальноприйнятих визначень, під екологічним менеджментом розуміють складну міждисциплінарну науку, метою якої є пошук шляхів забезпечення конкурентоспроможних рішень, прийнятих у сфері управління природоохоронною діяльністю. При цьому простежується прямий взаємозв'язок екоменеджменту з іншими суспільними науками. 


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /