МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Кислотні дощі

Кислотні дощі

20.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Кислі опади - одна з найбільш серйозних екологічних проблем. Ефект закислення (зниження рН) сполуками нітрогену та сульфуру тим більший, чим менші можливості нейтралізації  в даному районі. Випадіння кислих дощів суттєво порушує рівновагу природних компонентів і погіршує умови існування рослинності.
До проблеми кислотних дощів відносять опади з рН < 5,6, а також забруднення дощової води оксидами азоту і сірки. З кислими опадами пов'язані як ушкодження, так і загибель лісів: закислюється листя, руйнується коренева система, порушується режим нормального надходження живильних речовин із ґрунту. У лісових екосистемах набуває значення непрямий вплив кислих компонентів на круговорот живильних речовин, мобілізацію і доступність металів у процесі їх вилужування із ґрунту, як і інших елементів , що спричиняє
збільшення концентрації до токсичних рівнів. Сумарний результат від негативного і позитивного впливів кислих опадів залежить від багатьох факторів,
у тому числі і від видової приналежності рослин. У кожному випадку потрібні індивідуальні оцінки залежно від існуючих конкретних умов. Проблема кислих дощів містить у собі дві сторони питання:
•    Вологе осадження безпосередньо з дощем і снігом (приблизно 80% від обсягу викиду).
•    Сухе осадження відбувається локально біля підприємств. NO2 і SO2 осідають на поверхню ґрунту і водойм.
З 1980 року концентрація сульфатів і нітратів на території Європи зросла в 5 разів. 90% викидів припадає  на північну півкулю (до 60 млн. т/р).
Викиди оксидів нітрогену за останні 10-15 років зросли на 10-15%. При цьому відбувається закислення водойм до рН ≈ 4,5. Значною мірою закислю-ється ґрунт.  З ґрунту повністю вимиваються живильні речовини, відбувається загибель лісів, корозія і руйнування різних споруд, архітектурних пам'яток,   чинник впливає на здоров'я людей, тому що питна вода помітно збагачується важкими металами.
Для характеристики якості опадів необхідно враховувати іонний склад. У відповідності до іонного складу опади поділяються на три категорії:
1.    Ґрунтові опади: Ca2+, Mg2+, Fe3+ і силікати
2.    Морські солі: Na+, K+, Ca2+, Cl–, SO42–
3.    Іони промислових викидів:  SO42–, NO32–, NH4+, Cl–, H+
Кількість іонів промислового походження , що випали, в основному пов'язана із  загальною кількістю опадів, що випадають у районі, але прямий часовий зв'язок між викидами і випаданням кислих дощів не встановлений.
Фітотоксичність кислих опадів залежить від їхнього типу, а крім того від багатьох інших факторів: швидкість осадження крапель з повітря, швидкість масопереносу, здатність крапель до змочування, тривалість і частота експозицій, хімічний склад і рН кислих опадів. При оцінках токсичності кислих опадів для рослин необхідно враховувати метеофактори, кліматичні особливості району, біологічні особливості рослин. Кислі тумани і аерозолі мають більшу токсичну дію  на рослини порівняно з дощами. Але наявні дані  не дозволяють оцінювати небезпеку хронічного впливу на режим харчування рослин і ступеня впливів на зони контакту поверхні листків з атмосферою, а в кислих туманах рН≈2,5-3 (в 100 разів кисліше, ніж у кислому дощі), чим і пояснюється більша токсичність туманів. Малий розмір часток у тумані призводить до того, що вони утримуються в повітрі до декількох годин. Утворення туманів найбільш характерне для приземних частин атмосфери, а саме тут найбільша концентрація оксидів сульфуру і нітрогену з викидів ТЕС і автотранспорту. Існує математична модель, що дозволяє пояснити циклічні закономірності переходу туману в смог і у зворотному напрямку. Зміна стану рослин залежить від концентрацій SO42–, NO3–,  H+ у тумані, росі. При рН≈3,5-4 порушується ріст рослин, а видимі ураження з’являються при рН ≈ 2-3,6. Кислі дощі порушують рН води, при цьому збільшується її солоність, вміст важких металів, тому що із зменшенням рН зростає розчинність донних відкладень. Мають місце ефекти збільшення концентрації ртуті, кадмію у рибі, у зернових, а вони ідуть на харчування тварин і людини. Найбільшим забруднювачем сполуками сульфуру вважається Англія.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /