МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Червона книга МСОП

Червона книга МСОП

21.08.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

 

 

Історія. Проблема охорони генофонду на міжнародному рівні офіційно розпочалася одночасно зі створенням у 1948 році МСОП. Йо­го постійна комісія, яка і понині займається зникаючими видами тварин і рослин, відразу після створення МСОП застосувала анкетування й опитування, в результаті чого в 1963 році були складені перші списки зниклих видів. У цей час зародився рух за охорону окремих видів рос­лин і тварин, були запропоновані моделі оцінювання небезпек для біо­логічних видів планети, які постійно вдосконалюються. У 1968 році ко­місія звернулася до вчених 40 країн світу з проханням організувати дослідження стану зникаючих видів. Згодом була розроблена перша катетеризація видів, з якої і розпочалося професійне складання "чер­воних списків", які публікувалися майже через кожні 10 років. У 1978 році комісія запропонувала нову катетеризацію видів із семи категорій, яка одержала загальне визнання. У 1994 році вона була суттєво вдос­коналена, а в 2000 році була схвалена нова версія, за якою здійсню­ється облік і сьогодні ще у багатьох країнах.

Як відомо, МСОП для кожної сесії Генеральної Асамблеї ООН ви­дає свій список видів, що знаходяться під загрозою зникнення у всесвіт­ньому масштабі. В основі Червоної книги МСОП лежить інформація, надана багатьма вченими-природознавцями. МСОП здійснює збір цієї інформації шляхом вивчення національних червоних книг та списків, національних і міжнародних оглядів, реєстрів, опублікованих та не-опублікованих доповідей, книг, експертних досліджень та кореспонден­ції. На сьогодні Червона книга МСОП існує у вигляді електронних баз даних, які розміщені в Інтернеті. Ці відомості щорічно уточнюються, а переглядаються й аналізуються через кожні 4-5 років. Нині легітимною і більш детальною є версія 2002 року.

Категоризація. Наводимо перелік категорій видів Червоної книги МСОП за версією 2000 року: І категорія - вид зниклий; II категорія ­вид зниклий у дикому середовищі; III категорія - вид на критичній межі існування; IV категорія - вид у стані загрози; V категорія - вид вразли­вий; VI категорія - вид близький до стану загрози; VII категорія - вид у стані появи тривоги; VIII категорія - вид недостатньо відомий; IX кате­горія - вид недостатньо оцінений.

У Червоній книзі МСОП для кожного виду наводиться наукова на­зва, поширення в європейських країнах-членах Європейської економіч­ної комісії, а також за межами Європи, глобальний статус виду відповід­но до класифікації категорій загроз МСОП.

На думку відповідної комісії МСОП з виживання видів, нині охоро­ни потребують близько 20 тисяч видів вищих рослин, а Всесвітнього центру моніторингу збереження біорізноманіття загроза вимирання нависла над 60 тисячами видів рослин і п'ятьма тисячами видів тва­ринного світу відповідно до оцінки Червоної книги МСОП. У цьому кон­тексті треба відмітити, що серед країн світу Швейцарія одна із перших започаткувала створення так званого "Голубого списку", до якого зано­сяться види із Національної Червоної книги рідкісних видів країни, котрі в результаті правильної природоохоронної політики та діяльності дер­жави стабілізували свій популяційний склад і зараз знаходяться поза загрозою.

У Червоній книзі МСОП за 2000 рік наводиться 89 видів рослин і 726 видів тваринного світу, які зовсім зникли з природного середови­ща, відповідно 992 і 925 видів є критичними, 1234 і 1353 види знахо­дяться під загрозою зникнення, 3305 і 3157 видів є вразливими.

З української флори до Червоної книги МСОП увійшли переважно види сьомої категорії. Це далеко не остаточні відомості, про що Украї­на повинна заявити найближчим часом після проведення ґрунтовної інвентаризації. На думку багатьох провідних ботаніків, в Україні вже зникло близько 5-10 видів рослин. За даними Каталогу раритетного біорізноманіття, який у 2002 році був підготовлений в основному вче­ними Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, лише в запо­відниках та національних природних парках України зростає 70 видів рослин, занесених до Червоної книги МСОП.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /