МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Оголошення про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Оголошення про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

21.09.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Відповідно до законодавства України про природно-заповідний фонд, на підставі затвердженого проекту створення, Президентом України в формі відповідного указу приймається рішення про офіційне створення чи оголошення природних заповідників, національних при­родних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, зоологічних парків загальнодержавного значення, а бюсферних заповідників з додержанням вимог міжнарод­них договорів та міжнародних програм, учасником яких є Україна. Рі­шення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається облас­ними, Київською та Севастопольською міськими радами. Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва й інші території та об'єкти природно-заповідного фонду, які створюються без вилучення земельних ділянок, від імені держави упов­новаженими органами виконавчої влади в галузі охорони навколиш­нього природного середовища передаються під охорону підприємст­вам, установам, організаціям і громадянам з оформленням охоронного зобов'язання.
Вищезгадані документи дають право на створення установи при­родно-заповідного фонду для заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садо­во-паркового мистецтва, зоологічних парків загальнодержавного зна­чення, відведення земельних ділянок під природно-заповідну терито­рію, а також зобов'язують відповідні органи й установи зберігати для майбутніх поколінь біотичне та ландшафтне різноманіття.
Таким чином, виходячи із вищевикладеного, в Україні встановився такий більш-менш стандартний порядок оголошення заповідників та національних природних парків:
►оформлення проекту створення й іншого відповідного пакету документів, у тому числі проекту Указу Президента України на ство­рення природно-заповідної території;
►розгляд і погодження проекту Указу Президента України з від­повідними документами в зацікавлених центральних органах виконав­чої влади та наукових відомствах;
►розгляд і погодження проекту Указу Президента України з від­повідними документами в Кабінеті Міністрів України;
►розгляд і погодження проекту Указу Президента України з від­повідними документами Секретаріатом Президента України;
►підписання Указу Президента України про створення природно-заповідної території;
► створення дирекції установи природно-заповідного фонду;
► розроблення і затвердження положення про новостворену при­родно-заповідну територію.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /