МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Поліфункціональне значення природоохоронних територій

Поліфункціональне значення природоохоронних територій

21.09.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

 

Система територій та об'єктів природно-заповідного фонду формується з категоріальної та функціональної підсистем, які органічно доповнюють одна одну, а також із двох підсистем - природно-заповідних територій і штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду. Функціональну підсистему складають як функції окремих територій, так і функції системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду в цілому. Різноманіття функцій по-різному поєднуються в межах конкретних природно-заповідних територій, але кожна з них може бути основною в тій чи іншій категорії, їх сукупність формує відшліфований механізм функціональної підсистеми природно-заповідних територій.
Функціональний спектр системи природно-заповідних територій достатньо широко охарактеризований у літературі, причому кожний дослідник виходив із ситуації і співвідношення геосозологічних категорій, які є в різних країнах. Наприклад, досить детальний функціональний аналіз для Латвії зробила в 1988 році А.Ж. Меллума, яка під функцією природно-заповідних територій розуміє її призначення, специфічну діяльність, відношення до елементів і системи в цілому. Вона визначається якими-небудь загальними цілями, а також властивостями природних об'єктів та їх положенням у просторі. Отже, як окремі природно-заповідні території, так і їх система в цілому має свої індивідуальні функції, які можуть класифікуватися за різними ознаками або виділятися як головні (територіальна основа екомережі, збереження ландшафтного, геологічного, карстово-спелеологічного, біотичного різноманіття і генетичних ресурсів, запровадження фонового моніторингу тощо) і додаткові (науково-дослідна, рекреаційна, оздоровча, еколого-освітня, просвітня тощо) функції. А.А. Ковальчук вбачає призначення природо¬охоронних територій в організації наукових досліджень, охороні дикої природи, збереженні видів та генетичного різноманіття, забезпеченні підтримання стабільного стану довкілля, охороні специфічних природ¬них і культурних рис, туризмі, рекреації, освіті, збалансованому використанні ресурсів природних систем, підтриманні культури і традицій народів тощо. У справі оптимізації взаємовідносин людини і природи природно-заповідні території, на думку С.М. Стойка (кор. С.П.), мають таке поліфункціонапьне (багатофункціональне) значення:
ландшафтно-біоконсерваційне (природно-заповідні території забезпечують збереження біотичного різноманіття на всіх рівнях його організованості, а також типового та рідкісного ландшафтного різнома¬ніття);
біоміграційне (природно-заповідні території є пристанищами на час міграції дикої флори, фауни та мікобіоти);
біоінформаційне (природно-заповідні території забезпечують збереження наукової інформації про еволюцію та поширення біорізноманіття);
екомодельне (природно-заповідні території є екологічними моделями для практичного лісівництва);
соціальне (природно-заповідні території виконують соціальні функції, передусім рекреаційну функцію);
культурно-освітнє (природно-заповідні території є еталонами для розвитку екологічної освіти, культури, світогляду та виховання відповідальності за збереження природи);
пізнавальне (природно-заповідні території забезпечують пізнавальний інтерес людини до таємниць природи).
Таким чином, підсистема природно-заповідних територій виконує такі головні функції: екологічну (лісоохоронну, ресурсозберігаючу, лісовідновлюючу, кліматорегулюючу, водорегулюючу, ґрунтозахисну); природно-соціальну (рекреаційну, санітарно-оздоровчу, культурно-виховну); науково-інформаційну (екологоосвітню) та ресурсногосподарську, а підсистема штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду повинна забезпечити створення та збереження ботанічних і зоологічних колекцій, популяцій, унікальних організмів; вивчення біорізноманіття в неволі і розроблення наукових засад його збереження в штучно створених умовах; акліматизацію та розмноження в спеціально створених умовах рідкісних і типових видів місцевої та світової флори й фауни; ефективне культурне, рекреаційне, господарське та інше використання територій та біорізноманіття; ведення природоохоронної, навчальної, освітньої, культурно-виховної, пізнавальної та іншої гуманної роботи; формування виставок, експозицій, композицій з фітодизайну та ландшафтної архітектури тощо.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /