МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

Перелік екологічно небезпечних об’єктів Івано-Франківської області

28.05.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Перелік екологічно небезпечних об’єктів Івано-франківської області 


Детальніше

БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

04.09.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Управління екологічними проблемами передбачає наявність чітких уявлень щодо: 
- сучасного стану навколишнього середовища території і майданчика (траси) будівництва/місцезнаходження об’єкту та його стійкості;
- існуючих екологічних, соціальних і техногенних факторів впливів;
- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів планованої/здійснюваної діяльності на навколишнє середовище;
- масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
Лише максимально повне володіння переліченими інформаційними блоками дозволяє здійснювати прогнози змін стану навколишнього середовища, визначати комплекс необхідних заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів діяльності на довкілля і, зрештою, визначати прийнятність очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище.

 


Детальніше

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Тривалий економічний розвиток будь-якої країни, що ґрунтується на інтенсивній природних ресурсів, окрім безсумнівних переваг, має й суттєві негативні наслідки, зокрема в частині що стосується експлуатації надр це: а) поступове  виснаження надр з погіршенням гірничо-геологічних умов розробки родовищ і спадом конкурентоспроможності мінеральної сировини на світовому ринку; б) формування  структури економіки з переважанням ресурсномістких і енергоємних важких галузей виробництва; в) накопичення масштабних негативних екологічних наслідків довготривалого, а частіше практично незворотного характеру 


Детальніше

Основні напрями екологічної політики

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

В загальному випадку найчастіше виділяють чотири основних напрями екологічної політики:


Детальніше

Становлення екологічної політики

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Єдність економічних та екологічних інтересів суспільства є об’єктивною оскільки їх головною метою є добробут людей, однак часто не очевидною -  "Екологія і нині розглядається як альтернатива економіці, як чинник гальмування соціально-економічного розвитку. 


Детальніше

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК. КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

27.08.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Господарська діяльність людства набула планетарного розмаху і виробничі процеси зрівнялись за інтенсивністю з природними. 


Детальніше

Вбивча природа: як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров’я

07.04.2016 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Екологія – один з найважливіших чинників, які впливають на здоров’я людини. Щороку умови навколишнього середовища в Україні та світі погіршуються, однак до рішучих дій для запобігання цьому, поки що ніхто не береться.


Детальніше

Екотоксикологія як галузь екології.

30.08.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Екотоксикологія - нова галузь науки, що у першу чергу вивчає та оцінює  сту-пінь небезпеки забруднення біосфери.


Детальніше

Предмет екотоксикології

30.08.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Екотоксикологія - нова галузь науки, що у першу чергу вивчає та оцінює  ступінь небезпеки забруднення біосфери.


Детальніше

Структура природно-антропогенної геосистеми

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

       Структура природно-антропогенної геосистеми


Детальніше

Транспорт

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

       Транспорт є визначальною галуззю у всіх сферах людської діяльності. до того ж по негативному впливу на навколишнє середовище він стоїть на другому місці (після енергетики). Існує декілька видів транспорту: рейковий, (залізничний, метрополітен, трамвайний), водний, авіаційний, трубний.


Детальніше

Характеристика впливу на довкілля харчової промисловості

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Характеристика впливу на довкілля харчової промисловості


Детальніше

Кондитерське виробництво. Виробницво шоколаду

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Кондитерське виробництво. Виробницво шоколаду


Детальніше

Технологія крохмального виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія крохмального виробництва


Детальніше

Технологія цукрового виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія цукрового виробництва


Детальніше

Технологія хлібопекарного виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія хлібопекарного виробництва


Детальніше

Легка промисловість

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Легка промисловість


Детальніше

Характеристика впливу будівництва на навколишнє середовище

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Характеристика впливу будівництва на навколишнє середовище


Детальніше

Будівельна (керамічна) цегла

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Будівельна (керамічна) цегла


Детальніше

Силікатні матеріали та вироби

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Cилікатні матеріали та вироби


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /