МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

Металургійний комплекс

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

         Як галузь промисловості металургія займається виготовленням металів із руд та інших видів сировини, що містять метали. На практиці це вирішується за допомогою спеціальних технологічних операцій і прийомів, що забезпечують відокремлення компонентів пустої породи від цінних складових сировини. Ці операції і прийоми називаються металургійним процесом. Металургійне виробництво ділиться на металургію чорних і металургію кольорових металів. Перша переважає за обсягом продукції, що виробляється, друга – за складністю впливу на навколишнє середовище.


Детальніше

Негативний вплив алюмінієвого виробництва на довкілля та заходи по його зменшенню

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

         Негативний вплив алюмінієвого виробництва на довкілля та заходи по його зменшенню


Детальніше

Теплові електростанції і котельні

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

   Виробництво електричної і теплової енергії на теплових станціях і котельнях здійснюється за рахунок спалювання або переробки природної органічної сировини – вугілля, нафти (мазуту, газу, сланців, торфу, деревини). В світі на дані джерела вироблення електроенергії припадає 70…80%. Для України роль теплоелектростанцій є дещо нижчою (39…40%), що зумовлено відносно високою питомою вагою виробництва електроенергії на атомних електростанціях, хоча тут працюють 44 потужних теплових електростанції.
    Особливістю процесу виробництва електричної та теплової енергії на базі використання органічного палива є значні масштаби матеріального та енергетичного обміну з навколишнім середовищем. Світове виробництво електроенергії пов’язано з щорічним використанням десятків мільярдів тонн твердого, рідкого та газоподібного палива, а витрати кисню на спалювання цього палива в чотири рази перевищують його вагу. В процесі перетворення палива і кисню в електричну і теплову енергію в навколишнє середовище надходять у великій кількості газоподібні і тверді продукти згорання, конвективного теплообмінну, забруднені речовини стічних вод.
      Так до атмосфери надходять попіл, пил, оксиди сірки і азоту, оксид вуглецю, ванадію, сполуки фтору. З газоподібними відходами в атмосферу потрапляє понад 10% теплоти, яка виділяється при згоранні палива. Разом зі стічними водами теплостанцій до природних водних джерел потрапляють завислі речовини, нафтопродукти, хлориди, сульфати, солі важких металів і ряд інших специфічних речовин. Шлаки і шлами, що накопичуються у відвалах біля електростанції, є джерелами забруднення пилуватими частками і хімічними елементами прилеглих земель, а також ґрунтових вод.
      За енергетичним устаткуванням теплові електростанції поділяють на: паротурбінні, газотурбінні та дизельні електростанції. За скороченою назвою це КЕС – конденсаційні електростанції, ТЕЦ – теплоелектроцентралі, ГТЕС – газотурбінні електростанції, ДЕС – дизельні електростанції.
      В перших двох електростанціях (КЕС і ТЕЦ) робочим тілом є пара, яка утворюється з води при нагріванні понад 100°С. пара обертає турбіну, до якої приєднаний генератор. Після чого пара конденсується і цикл повторюється. КЕС виробляє лише електроенергію, а ТЕЦ крім неї ще теплову у вигляді пари або гарячої води, які подаються на опалювання приміщень. В ГТЕС обертання турбіни здійснюється за рахунок підігрітого повітря, а в ДЕС для вироблення електроенергії генератором використовують звичайний дизельний двигун.


Детальніше

Атомна енергетика

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

   Атомна енергетика


Детальніше

Техногенна діяльність з освоєння альтернативних джерел енергії

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

    Слід відмітити, що альтернативні джерела енергії мають властивість відновлюватись в часі та тому є невичерпними і, порівняно з традиційними, більш екологічно і технічно безпечними. Крім того, енергетичний потенціал їх безмежний. Так, сонячної енергії, що надходить на площу 20 тис. км2, було б достатньо, щоб забезпечити електроенергією населення всієї земної кулі, а в океанських хвилях запасено майже втричі більше енергії, ніж весь світ використовує її в даний час.


Детальніше

Ливарне виробництво

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

     Сутність ливарного виробництва полягає в отриманні литих металевих виробів (виливків) шляхом заливу розплавленого металу або сплаву у ливарні форми. На відміну від звичайного металургійного процесу, де сировиною для виготовлення виробів є руда або первинний матеріал плавлення (чавун), в машинобудуванні виливки виготовляють із попереднє виготовлених металевих заготовок (чушок) або відповідного металобрухту. Ливарне виробництво, з одного боку, має ряд переваг в отриманні заготовок або готових виробів порівняно з іншими способами. Деякі способи лиття дозволяють отримати виливки з високою чистотою поверхні та точністю розмірів, що виключає їх наступну механічну обробку. В кожній галузі машинобудування та приладобудування використовують до 50...80% виливних деталей.


Детальніше

Оброблювальне виробництво

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

     Оброблювальне виробництво


Детальніше

Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловості

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

     Основним продуктом лісової (лісозаготівельної) промисловості є деревина, яку одержують в процесі лісоповалу, трелювання, вивезення з лісосік, складування і вивезення на пункти подальшої переробки. Деревообробна промисловість виготовляє пиломатеріали, шпали, фанеру, деревні плити, будівельні вироби, меблі, сірники, тару та іншу продукцію.


Детальніше

Хімічна промисловість

16.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

     Хімічна промисловість має широкий спектр сировини, технології і асортимент продукції, що виробляється. Крім того, вона характеризується викидами значних об’ємів високотоксичних забруднюючих речовин і відходів, що ставить дане виробництво в окремих регіонах найбільш небезпечним для навколишнього середовища і здоров’я людини.
      Сировиною для хімічної промисловості є органічні і неорганічні матеріали: вугілля, природний і коксовий гази, нафта, сіль, сірчаний колчедан, сільськогосподарська сировина, фосфорити та апатити, відходи чорної і кольорової металургії, ліс, повітря і ін. Хімічна промисловість охоплює біля 200 взаємопов’язаних виробництв з великою номенклатурою продукції. Ці виробництва об’єднані в три великі групи: неорганічна або основна хімія, хімія органічного синтезу та гірничо-хімічна промисловість.
       Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях народного господарства. Виняток становлять мінеральні добрива, які виробляє окрема галузь.
     До органічної хімії відносяться виробництво вуглеводної сировини, органічних напівфабрикатів, синтетичних матеріалів. Основною сировиною для хімії органічного синтезу є вуглеводні нафти, природний та попутний газ. Використовуються також вуглеводні сполуки, що містяться у вугіллі.
     Гірничо-хімічна промисловість утворює сировинну базу передусім для неорганічної хімії.


Детальніше

Виробництво цементу

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Виробництво цементу


Детальніше

Силікатні матеріали та вироби

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Cилікатні матеріали та вироби


Детальніше

Будівельна (керамічна) цегла

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Будівельна (керамічна) цегла


Детальніше

Характеристика впливу будівництва на навколишнє середовище

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Характеристика впливу будівництва на навколишнє середовище


Детальніше

Легка промисловість

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Легка промисловість


Детальніше

Технологія хлібопекарного виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія хлібопекарного виробництва


Детальніше

Технологія цукрового виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія цукрового виробництва


Детальніше

Технологія крохмального виробництва

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Технологія крохмального виробництва


Детальніше

Кондитерське виробництво. Виробницво шоколаду

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Кондитерське виробництво. Виробницво шоколаду


Детальніше

Характеристика впливу на довкілля харчової промисловості

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

Характеристика впливу на довкілля харчової промисловості


Детальніше

Транспорт

22.11.2011 / Коментарів: 0 / Категорія: Техноекологія / Добавив: manyava

       Транспорт є визначальною галуззю у всіх сферах людської діяльності. до того ж по негативному впливу на навколишнє середовище він стоїть на другому місці (після енергетики). Існує декілька видів транспорту: рейковий, (залізничний, метрополітен, трамвайний), водний, авіаційний, трубний.


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /