МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Структура природно-антропогенної геосистеми

Структура природно-антропогенної геосистеми

12.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

      Розглянемо основні компоненти природно-антропогенної геосистеми та її основних частин (геосфер, біотосфери і соціосфери). Геосфери (абіотичні компоненти) складаються з літосфери, геофізичних сфер, геоморфосфери, гідро- і атмосфери.
    Біотосфера – це рослинний покрив Землі (фітосфера) і тваринний світ (зоосфера). Абіоту і біоту поєднує педосфера – ґрунтовий покрив, який займає проміжне положення між неживою і живою природою. Ми навмисне (для зручності термінології) звузили поняття біосфери, під якою після В.І. Вернадського розуміють усю географічну оболонку Землі з її біотичними і абіотичними компонентами в межах поля діяльності людей. Щоб уникнути непорозумінь, біосферу в нашому випадку краще називати біотосферою.
      Соціосфера складається з демосфери – спільності усіх людей Землі і техносфери – продуктів діяльності людей.
       Літосфера, з точки зору геолога і еколога, це різні речі. В геології під літосферою розуміють тверду (кам’яну) оболонку Землі, яка охоплює земну кору і верхню частину верхньої мантії до астеносфери, тобто від поверхні Землі до глибини 15-20 км під рифтовими зонами і до 300-400 км під щитами давніх платформ. В екології літосфера – це вплив геологічної основи, літогенного субстрату на діяльність людей, і навпаки, це інженерно-геологічні умови будівництва, це охорона надр, раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів, підземного середовища шахтами, кар’єрами, свердловинами та іншими виробками, це проблема захоронення твердих, рідких, токсичних, радіоактивних та інших шкідливих відходів, це вплив родовищ корисних копалин через поверхневі геохімічні аномалії на розвиток рослин і здоров’я людей. Іноді деякі вчені до складу геологічного середовища, крім літосфери, включають також геофізичні поля (геофізсфера), рельєф поверхні Землі (геоморфосферу), підземну гідросферу, педосферу і ландшафти. З точки зору еколога, це різні об’єкти і тому ми розглянемо їх спочатку окремо, а потім разом, як синтез природних компонентів, в результаті взаємодії яких і функціонує геологічне середовище.
        Геофізсфери поєднують цілий комплекс геофізичних полів, які пов’язані з Космосом і динамікою надр Землі: гравітаційне, магнітне, теплове, електричне, сейсмічне, радіаційне, геопатогенне та ін. 5 Ці поля впливають на здоров’я людей і є істотними факторами екологічного стану тієї чи іншої території. Динаміка змін полів, поширеність їх впливу зменшується при віддаленні від поверхні Землі, але деякі поля, наприклад, радіаційні пояси Землі, можуть впливати на людину і в Космосі, на відстані десятків тисяч кілометрів від Землі. Геофізсфери утворюють складну систему, яка ще майже не вивчена з позицій екології. Найбільш складним є геопатогенне поле, яке ще не визнане офіційною наукою, але від того, що ми чогось не знаємо, воно не перестає існувати. Проведені у 1992 р. Російським центром біолокації дослідження геопатогенних зон м. Івано-Франківська виявили їх зв’язок з розломами земної кори.
       Геоморфосфера охоплює тоненьку "плівку” на контакті літосфери і атмосфери і відповідає рельєфу земної поверхні, що вивчається геоморфологічними методами. Рельєф Землі – це дуже важливий для людини життєвий простір, це територіальний ресурс, який швидко зменшується завдяки активізації сучасних екзогенних процесів від непередбаченої шкідливої діяльності людей. Екологія геоморфосфери – це сучасний стан поверхні Землі як територіального ресурсу, це порушення її зсувами, селями, ерозією, карстовими і суфозійними просадками, гравітаційними обвалами, провалами, осипаннями та ін.
      Гідросфера – це водні ресурси, які включають поверхневі, ґрунтові та підземні води від поверхні і до глибини 10-12 км, тобто в межах геологічного середовища, куди сягає людська діяльність. Екологія гідросфери вивчає динаміку, хімічний склад, забруднення водних ресурсів, їх охорону, раціональне використання і методи очистки. Атмосфера з позицій еколога має кілька аспектів: кліматична зональність і її вплив на природні умови і здоров’я людей; мікрокліматичні особливості території залежно від рельєфу і відстані від морського узбережжя; забруднення атмосферного повітря транскордонними переносами, стаціонарними джерелами і транспортом; хімізм забруднення, його динаміка залежно від природних і антропогенних чинників.
       Педосфера – ґрунтовий покрив – дуже істотний компонент геосистеми. Він впливає на фіто- і зоосфери, а також, в значній мірі на господарську діяльність людей. Екологія педосфери вивчає екологічний стан земельних ресурсів, деградацію ґрунтів під 6 впливом ерозії, виносу гумусу та інших складових ґрунту, забруднення їх мінеральними добривами, пестицидами, радіонуклідами, важкими металами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1- Структура природно-антропогенної геосистеми
    Фітосфера, або рослинний покрив суші Землі, є основою забезпечення життєдіяльності тваринного світу і людей. Природний рослинний світ і агрокультури в значній мірі забруднені, що дуже небезпечно для тварин і людей.
      Зоосфера – це вся та жива маса тваринного світу, що існує на суші і у водах Світового океану. Вищі тварини знаходяться на вершині трофічної піраміди, яка забезпечує людей їжею. В останні роки значно зросла кількість випадків токсикозу тварин важкими металами, пестицидами, нафтопродуктами та іншими забруднювачами. Екологічний стан зоосфери, стан здоров’я "братів наших менших” – це грізне попередження для людей. 7 Демосфера об’єднує всю спільність людей на Землі з їх фізичним і психічним станом, а також захворюваннями в залежності від екологічних чинників, санітарно-гігієнічного та медико-біологічного стану тої чи іншої території, віку людини, професійних умов праці. Здоров’я людини, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, залежить на 50% від соціальних умов, на 20% від екології, на 20% від генетики і на 10% від рівня медичного обслуговування. І хоч частка екології, в середньому, невелика (лише 20%), в деяких районах вона вже зросла більше як наполовину і в подальшому буде зростати досить істотно. Тому екологія демосфери – це одна з найважливіших задач науки.
      Техносфера – це все те, що людина створила на Землі за сотні тисячоліть своєї діяльності: народногосподарський комплекс з заводами і фабриками, транспортними артеріями і водосховищами, мільйонами гектарів розораних земель і т.п. Це також мільярди тон твердих промислових і побутових відходів, сотні мільйонів кубометрів забруднених скидів у ріки та моря, небезпечних викидів у повітря, це теплове, шумове, радіаційне, електромагнітне забруднення навколишнього середовища, одним словом, – це все те, що створено людиною і що тепер повернулося проти неї, її здоров’я, її спадковості, її життя та існування як біологічного виду на Землі.
 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /