МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Водні рерсурси частина 2.

Водні рерсурси частина 2.

21.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

1.Водний баланс і водні ресурси України

 

Водні ресурси України складаються зі стоку річок та прісних підземних вод. Місцевий річковий стік, тобто той, що формується в межах країни, у середній за водністю рік становить 52,4 км3. З урахуванням припливу із суміжних країн, середній багаторічний річковий стік сягає 87,1 км3, а при врахуванні стоку Дунаю по Кілійському рукаву ця величина зростає до 209,8 км3.

Прогнозні ресурси підземних вод України оцінені як            22,5 км3/рік, або 61,7 млн м3/добу, з них, гідравлічно не зв'язаних з річковим стоком, – лише 7 км3/рік (19 млн м3/добу). Таким чином, сумарні водні ресурси у середній за водністю рік оцінюються в 94,1 км3, у маловодний рік – 77,2, а в дуже маловодний – 59,4 км3 (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Водні ресурси України, км3

Вид ресурсів

 

 

Ресурси за рік, км3

Водозабезпеченість території в дуже маловодний рік, тис. м3/км2

середній за водністю

маловод-ний

дуже маловодний

Місцевий річковий стік

52,4

41,4

29,7

49,2

Приплив із суміжних територій

34,7

28,8

22,9

37,9

Підземні води, що гідравлічно не зв'язані з річковим стоком

7,0

7,0

7,0

11,6

Сумарні ресурси

94,1

77,2

59,4

98,4

 

У розрахунку на 1 км2 площі країни середній місцевий стік становить 86,8 тис. м3/рік, а в розрахунку на одного жителя – близько 1 тис. м3/рік. У дуже маловодний рік ці цифри дорівнюють відповідно 49,2 і 0,61. Це свідчить про те, що Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн. Розподіл річкового стоку по території України дуже нерівномірний. Це відповідає територіальному розподілу атмосферних опадів і сумарного випаровування. Найменше водних ресурсів формується там, де зосереджені найбільші водоспоживачі, – Донбас, Криворіжжя, Крим, Південні області.

Стік річок є одним із компонентів водного балансу. Останній для території України характеризується річною сумою опадів     (609 мм), що витрачаються в основному на випаровування (526 мм) і в значно меншій кількості – на формування місцевого стоку      (83 мм). При цьому на частку поверхневого стоку припадає 64 мм, а підземного – 19 мм. Валове зволоження території країни становить 545 мм. Середній коефіцієнт стоку дорівнює 0,14. Отже, річковий стік становить порівняно незначну частину сумарних опадів і випаровування – відповідно 14 і 16 %. Проте значення цього елемента водного балансу дуже велике. Особливо цінним є підземний стік, який характеризується незначною мінливістю, на нього майже не впливають посушливі роки.

Таблиця 1.6

   

 

Область

 

 

 

Площа, тис.км2

 

Населення, тис. чол.

 

Водні ресурси, км3

Середні багаторічні

75 % забезпеченості

95 % забезпеченості

місцеві

сумарні

місцеві

сумарні

місцеві

сумарні

Україна

603,7

48457

52,4

87,1

41,4

71,7

29,7

55,9

Чернігівська

31,9

1245,3

3,45

29,57

2,66

24,28

1,95

19,42

 

1.8. Особливості формування ВР України

 

Характерною особливістю основної складової водних ресурсів країни – річкового стоку – є його нерівномірність упродовж року і з року в рік. За особливостями внутрішньорічного розподілу річкового стоку територію України поділяють на 16 районів. Спільним для всіх цих районів є те, що скрізь більша частина річного стоку формується під час весняної повені – від 60-70 % на півночі та північному сході до 80-90 % на півдні України.

З водами річок пов'язані озерні, болотні та підземні води, які можуть враховуватись при оцінці водозабезпеченості окремих адміністративних областей та економічних районів.

Більша частина цих вод повільно циркулює в процесі колообігу води і належить до категорії вікових запасів, які нині використовуються в невеликій кількості. Менша їх частина щорічно або протягом певного періоду відновлюється, бере участь у колообігу води, частково використовується людьми і, отже, належить до категорії сучасних водних ресурсів.

Так склалося, що озера України вивчені недостатньо, не встановлений і об'єм води в них. За наближеними підрахунками Г.І. Щвеця, об'єм води в прісних озерах досягає 2,3 км3, у солоних і лиманах – 8,6 км3.

Значну частину території України (переважно північну) займають болота, заболочені й перезволожені землі – 6569 тис. га, в яких зосереджена велика кількість води (близько 30 км3). Тільки при осушенні таких земель частина вод скидається у водотоки і поповнює ресурси річкового стоку.

Україна має значні запаси підземних вод. Як і поверхневі, підземні води складаються зі щорічно відновлюваних і вікових запасів. Найпрактичнішими є щорічно відновлювані ресурси підземних вод, тобто води зони активного водообміну, об'єм яких становить 18,6 км3/рік.

Підземні води зосереджені в окремих артезіанських басейнах і провінціях. Найбільше їх припадає на Дніпровсько-Донецький (57,4 %) та Волинсько-Подільський (16,9 %) артезіанські басейни. В інших регіонах України ресурси підземних вод значно менші (в гідрогеологічній провінції Українського щита 10,1 %, Причорно-морському артезіанському басейні – 8,7, Карпатській гідрогеологічній провінції – 3,5, Донецькій – 2,8, Гірському   Криму – 0,6 %). Частина підземних вод безпосередньо пов'язана з поверхневими водами, вони надходять до річок у вигляді підземного стоку. Ресурси цих вод сумарно дорівнюють величині підземного стоку (11,4 км3/рік) і враховуються при визначенні ресурсів поверхневих вод.

Крім територіальної, водним ресурсам України властива також значна мінливість у часі (внутрішньорічна і багаторічна), що необхідно врахувати при оцінці водозабезпеченості, та різновидність показників якості (каламутність, хімічний склад, мінералізація) і термічного режиму.

Регіони України відчувають гостру нестачу води (західні регіони та східна частина Кримського півострова). Дефіциту води зазнають Львів, Житомир, Бердичів та інші міста. Близько 33 % населення країни проживає в недостатньо забезпечених водою регіонах.

Найбільший водопостачальник – Дніпро, який є головною водною артерією України і третьою на європейському континенті річкою (після Дунаю та Волги) за площею басейну (509 тис, км2) та четвертою за довжиною (2200 км). Води басейну Дніпра становлять близько 80 % усіх водних ресурсів України. Середній багаторічний обсяг стоку Дніпра у гирлі досягає 53 км3. У маловодні роки він зменшується до 43,5, а в надто маловодні – до 30 км3. Середньорічний стік Дніпра формується на території Росії (32 %) та Білорусі (31 %). Прогнозовані ресурси підземних вод у басейні Дніпра в межах України становлять 12,8 км3, з яких 4,7 км3 гідравлічно не пов'язані з поверхневими водами. Обсяг розвіданих запасів оцінюється в 2,6 км3 на рік, але нерівномірність їх розподілу зменшує можливість використання до 1,2 км3.

Розподіл водних ресурсів на території басейну Дніпра дуже нерівномірний. Найзабезпеченіша водою його верхня частина, в якій у середній за водністю рік на один квадратний кілометр площі припадає 219 тис. м3/рік води. В басейні Десни і Прип'яті питомі водні ресурси становлять 110-115 тис. м3/рік, а в нижній частині басейну водозабезпеченість зменшується до 36 тис. м3/рік на          1 км2. У формуванні водних ресурсів Дніпра велике значення мають водосховища і ставки на його притоках. Кількість останніх становить 15380 із загальною довжиною 67156 км. На Дніпрі створено каскад із 6 водосховищ загальною площею 6950 км3. Об'єм акумульованої в них води досягає 43,8 км3. Тому більшу частину водосховищ можна віднести до мілководних.

Дніпро – джерело водопостачання не лише для споживачів, які проживають у межах його басейну, але й для інших промислових центрів півдня і південного сходу країни. Системами каналів Дніпро-Донбас, Північно-Кримський і Каховський щороку переміщується за межі басейну близько 5-6 км3 стоку. Загалом Дніпро забезпечує водою понад 65 % території України, на якій проживає близько 30 млн. населення. На цій території розміщено 50 великих міст і промислових центрів, близько 10 тис. підприємств, 2,2 тис. сільських та понад 1 тис. комунальних господарств, 50 великих зрошувальних систем і 4 атомних електростанції.

У басейні Дніпра зосереджено також основний промисловий потенціал країни. Це призводить до величезного антропогенного навантаження на його води та впливає на формування якості води.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /