МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Клопотання про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Клопотання про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

18.11.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповід­ного фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на основі підготовки та подання клопотань до центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколиш­нього природного середовища науковими установами, природоохо­ронними громадськими об'єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. До клопо­тання (звернення подавана) додаються такі документи:
наукове обґрунтування необхідності створення території чи об'єкта природно-заповідного фонду (за матеріалами виділення);
характеристика природоохоронної, наукової, естетичної та ін­шої цінності природних комплексів та об'єктів;
відомості про місцезнаходження, розміри, характер викорис­тання, власників та користувачів природних ресурсів;
відповідний картографічний матеріал,
інші документи, що підтверджують та доповнюють обґрунтуван­ня необхідності створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Клопотання, які підготовлені за офіційними методичними рекомен­даціями, подаються до центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища або його урядового органу, що спеціально уповноважений у галузі збереження природно-заповідного фонду для об'єктів загальнодержавного значення. Для об'єктів місцевого значення клопотання подаються до територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Це подання є початком офіційної процедури створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Згідно із вищезазначеним законом, клопотання попередньо розглядається у місячний строк, після його схвалення проводиться погодження з влас­никами та первинними користувачами природних ресурсів. Отже, до стадії проектування створення природно-заповідної території всі дії зводяться до такого порядку:
1) забезпечується підготовка і подання клопотання з відповіднимиобґрунтовуючими документами;
2) у місячний термін йде розгляд клопотання і його схвалення;
3) здійснюється погодження із землевласниками і природокорис-тувачами щодо меж і площі майбутньої природно-заповідної території і механізмів використання її природних ресурсів тощо;
4) проводиться погодження з органами місцевої влади і самовря­дування на всіх рівнях.
Л.В. Пархісенко і Є.М. Гребенюк склали перелік документів, які під­лягають погодженню на стадії розгляду клопотання про створення природно-заповідної території. Це такі матеріали:

відомості про землі, що передаються в користування в розрізі землекористувачів, землевласників, місцевих рад з розшифровкою за угіддями. Ці відомості мають бути підписані головним землевпорядни­ком адміністративного району і завірені печаткою;
погодження землевласників та землекористувачів;
рішення сільської (селищної чи міської ради);
висновок районного органу містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини;
висновок районного органу земельних ресурсів;
висновок районного санітарно-епідеміологічного органу;
висновок районного природоохоронного органу;
рішення районної ради;
висновок районної державної адміністрації;
погодження відповідних обласних управлінь зацікавлених мініс­терств та відомств;
висновок обласного органу містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини;
висновок обласного органу земельних ресурсів;
висновок обласного санітарно-епідеміологічного органу;
висновок обласного природоохоронного органу;
висновок обласної державної адміністрації;
рішення обласної ради про затвердження матеріалів погодження;
карта території за підписами відповідальних осіб та скріплени­ми печатками землевласників і землекористувачів, місцевих рад, ра­йонного органу земельних ресурсів.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /