МГЕО "Наш дім - Манява" » Блог » Пропозиції щодо енергоефективності для ОТГ Івано-Франківської області - 25 Грудня 2017 - Блог

26.12.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014), а також Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (2015) розпочали процес активного формування у 2015-2017 роках об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Станом на 18.12.2017 р. створено 665 ОТГ, крім цього 27 ОТГ очікують рішення Центральної виборчої комісії України щодо призначення перших виборів в нових об’єднаних територіальних громад. Станом на 18.12.2017 р. в Івано-Франківській області створено 20 об’єднаних територіальних громад, крім цього на 24 грудня 2017 р. призначені перші вибори ще в 3 ОТГ Прикарпаття. Необхідно відзначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року № 1077–р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області» зі змінами затверджено перспективний план формування в області з розподілом на 57 об’єднаних територіальних громад.

Перед новоутвореними ОТГ з моменту їх створення стоять різноманітні виклики щодо підтвердження її спроможності, як перед державою, так і перед жителями громад. ОТГ будуть спроможними громадами, якщо будуть здатні самостійно забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідних територій. Ефективне та ощадливе використання енергетичних ресурсів, а також надання якісних енергетичних послуг є пріоритетним завданням та найбільшим викликом для новоутворених об’єднаних територіальних громад. Старий житловий фонд, немодернізовані об’єкти соціальної, медичної, освітньої сфери у поєднанні з постійним зростанням цін на енергоносії – проблеми, які поглинають левову частку бюджету громад, стримуючи розвиток та економічне зростання.

Для виявлення головних потреб об’єднаних громад для налагодження ефективної системи управління енергією, експертом проекту в період з серпня по вересень 2017 року було проведено спілкування, в якому взяли участь представники 3 громад з Івано-Франківської області, що складало 25% від загальної кількості новоутворених територіальних громад станом на 1 жовтня 2017 року. Спілкування було проведено з метою дізнатися про практики управління енергією, які використовують в громадах, виявити головні проблеми в сфері енергоменеджменту та ефективного використання енергії в ОТГ, визначити головні потреби у підвищенні кваліфікації працівників ОТГ, відповідальних за управління енергією. Головні результати дослідження: • Більшість громад мають досвід розробки стратегічних та операційних планів соціально-економічного розвитку, що є доброю основою для створення планів дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Розроблені плани дій сталого енергетичного розвитку є в декількох громадах, які є підписантами європейської ініціативи «Угода мерів». В інших громадах енергетична політика не визначена окремим документом, проте окремі завдання стратегій розвитку громад стосуються енергозбереження та енергоефективності. • Запровадження системи енергоменеджменту в новоутворених ОТГ перебуває на початковій стадії. В більшості громад (66%) посада енергоменеджера відсутня, або існує лише номінально та не підтверджена документами, що регламентують обов`язки та повноваження такого фахівця. • В більшості ОТГ проводять щомісячний енергомоніторинг, під час якого аналізують як фінансові так і натуральні показники, що є можливим завдяки високому рівню забезпечення лічильниками обліку енергоносіїв в бюджетних установах. Більшість громад вже обладнали лічильниками обліку енергії від 75 до 100 відсотків бюджетних установ. Близько третини опитаних ОТГ відстежують ліміти споживання енергії і у випадку їх перевищення, застосовують відповідні обмеження.

• Аналіз споживання енергоресурсів у бюджетних будівлях проводять, зазвичай, за допомогою таблиць Excel, лише в декількох громадах використовують спеціалізоване програмне забезпечення. Всі 100% опитаних не використовують жодного програмного забезпечення, тобто не мають можливості здійснити ретельний аналіз отриманих даних. Звітність керівництву громади за результатами енергомоніторингу у більшості громад відбувається здебільшого на вимогу керівництва, в багатьох громадах це робиться епізодично.

• Представники громад недостатньо ознайомлені з ініціативою «Угода Мерів». Для досягнення успіху у підготовці та впроваджені планів дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) громадам необхідний консультаційний супровід фахівців, проведення спеціалізованого навчання та стажування в громадах з успішним досвідом.

• Більше половини опитаних громад повідомили про досвід участі у національних та міжнародних програмах з підвищення енергоефективності. Внаслідок реалізації програм з енергозбереження у більшості громад зменшилося енергоспоживання та відповідні бюджетні витрати на оплату енергоносіїв, поліпшилися умови (санітарні норми) перебування в закладах освітньої та медичної сфери.

• Для впровадження системи енергоменеджменту у територіальних громадах необхідно додаткові фінансові ресурси, консультаційний супровід фахівців, спеціалізовані тренінги. За проведення спеціалізованих тренінгів та забезпечення посібниками та інструкціями висловились близько 40% опитаних.

• Для посилення системи енергомоніторингу, та для її вдосконалення ОТГ потребують спеціалізованого програмного забезпечення та навчання з його застосування. Окрім цього ОТГ потребують стажування в інших громадах та консультаційний супровід фахівців.

• Для впровадження енергоефективних проектів в ОТГ необхідно залучення додаткових фінансових ресурсів. Одним із способів залучення додаткових ресурсів громади вважають участь у тематичних міжнародних та національних проектах. Однією з проблем респонденти бачать відсутність підготованого персоналу та необхідність супроводу проектів зовнішніми консультантами, зокрема для виконання технічних робіт - енергоаудитів, розробки проектно-кошторисної документації.

• Представники громад відзначили першочергову потребу у проведенні навчання для заступників голови громади та керівників структурних підрозділів. Наступна хвиля навчання, на думку респондентів, повинна охоплювати представників комунальних підприємств та енергоменеджерів.

• Для навчання голів громад пріоритетними напрямками вважають фінансування проектів та залучення ресурсів. Серед першочергових тем відзначені: розробка ПДСЕР, цільових програм з енергоефективності, організація системи енергетичного менеджменту.

• Для енергоменеджерів найбільш актуальними темами є організація систем енергетичного менеджменту, енергомоніторингу та бенчмаркінгу та розробка цільових програм з енергоефективності. Найменш актуальними є теми енергосервісу, управління житловим фондом, та залучення громадськості. Спільними темами для енергоменеджерів та керівництва громад є розробка ПДСЕР та фінансування проектів з енергозбереження.

• Представники громад першочергово відзначили потребу в консультаційному супроводі фахівців для розробки ПДСЕР, а також у підготовці цільових програм з енергоефективності також необхідний супровід технічних фахівців для розробки схем оптимізованого водопостачання та водовідведення. Дослідження не виявило значних розбіжностей у потребах селищних та сільських громад, окрім різного рівня зацікавленості до посилення роботи ОСББ. Результати дослідження засвідчили, що проблеми та потреби ОТГ в сфері енергозбереження та енергоменеджменту є універсальними, незалежно від географічного розташування громад.


Коментарі (0)

Коментувати

Добавляти коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /